Külaliikumine Kodukant

Ühendame oma kodukoha elukeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi.

Meie missioon on ühendada oma kodukoha eluskeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi, toetades kohalikku algatust, kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust ning teostada riigi tasandil valdkondlikku huvikaitset.

Külaliikumine sai hoo sisse praktiliselt kohe peale taasiseseisvumist. Liikumine sai alguse külades elavatest inimestest ja nende vajadustest. 


Meie lugu

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant liidab külaelu väärtustavaid ühendusi. Kodukandi eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Meie tähtsündmused

Maapäeva kandvaks ideeks on anda küla-liikumisele selged suunad, püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusi, teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, omavalitsustele.

Maapäev toimub alates 1996. aastast iga kahe aasta tagant üle Eesti erinevates maakondades. Esimene Maapäev toimus Ida-Virumaal.

“Aasta küla” konkursiga väärtustame tegusaid külasid. Avaldame tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagame häid kogukonna toimimise praktikaid ja aitame kaasa maaelu positiivsele mainele.

“Aasta küla” aunimetus omistatakse Külaliikumise Kodukant poolt külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Külaliikumise tunnuslaul "Küla elab"

Laul on loodud Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ ja Põlvamaa Liikumine Kodukant MTÜ tellimusel. Kõik külaseltsid ja kogukonnad on oodatud laulu oma üritustel kasutama.

Play Video

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top