Meie liikmed

Meie liikmed on meie kõige olulisem vara


See leht avab Kodukandi varalaeka. Meie liikmed on meie kõige olulisem vara, olgu pealegi kantseliidis ressursiks kutsutud. Kui poleks liikmeid, kes tahavad üle-eestilist külaliikumist nimega Kodukant koos ja töös hoida, poleks meeskonnal põhjust tegutseda ega juhatusel midagi juhtida.
Liikumisel Kodukant on 22 liiget, neist 15 on maakonnaühendused – MTÜd, mis koondavad maakonna tasandil nii külaliikumisest lugu pidavaid külavanemaid, külaseltse kui ka teisi sealkandis tegutsevaid maaelu arengu vabaühendusi ja üksikisikuid.

 

Maakonnaühenduste kontaktid (ühenduse Facebooki link avaneb logole klikkides): 

MTÜ Kodukant Harjumaa

Juhatuse e-post: kkharjumaa@gmail.com
Sirge 2, Tallinn, 10618
Juhatuse esimees: Anneli Kana
Tel. +372 53065503
annelikana@gmail.com

MTÜ Hiiumaa Kodukant

Juhatuse e-post: hiiumaakodukant@gmail.com
Vabrikuväljak 1 Kärdla 92411
Juhatuse esimees: Ester Tammis
Tel. +372 5648 7057
estertammis@gmail.com

MTÜ Ida-Virumaa Külade Esindus 

Postiaadress: Pargi 2, Sinimäe alevik 40101 Ida-Viru maakond
Juhatuse esimees: Kaja Niinlaup
Tel. +372 5660 5541
kajaniinlaup@gmail.com

MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

Suur 3, Jõgeva 48306
Juhatuse esimees: Liia Lust
Juhatuse aseesimees: Pille Tutt
Tel +372 5211967
pille.tutt@jogeva.maavalitsus.ee
Juhatuse liikmed: Evi Rohtla, Aili Soolepp, Anne Mägisoo ja Rita Kivisaar

MTÜ Kodukant Järvamaa

Juhatuse e-post: jarvamaakodukant@gmail.com
Türi vald, Järvamaa
Kontorit ei ole, post saata Kraavi 9-6.
juhatuse esimees: Eve Rõuk

MTÜ Kodukant Läänemaa

Juhatuse e-post: laaneliider@kklm.ee
Nurme tn 2, 90507 Haapsalu
Tegevjuht Kaja Karlson
Tel.+372 5817 0479
Juhatuse esimees:  Merle Mäesalu
Tel. +372 517 1704
merle.maesalu@gmail.com

MTÜ Virumaa Lootus (Lääne–Virumaa külade ühendus)
Juhatuse e-post: virumaalootus@gmail.com
Rometu talu pk.3, Eesküla, Rakvere vald 44405
Tel. +372 524 1257
juhatuse esimees Peeter Moisto
peeter.moisto@neti.ee

MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant

Juhatuse e-post: polvamaa.kodukant@gmail.com
Kesk 20, Põlva 63308
juhatuse esimees Ahti Bleive
Tel. +372 5011614

MTÜ Pärnumaa Kodukant

Juhatuse e-post: info@parnumaakodukant.ee
Kuninga tn 30, Pärnu 80014
Juhatuse esimees: Tiina Heidemann
Tel. +3725146839
tiinaheidemann@gmail.com

MTÜ Raplamaa Külade Liit  

Tallinna mnt 14, Rapla 79513
Kontakt: Ivi Sark
Tel. +372 5128931
ivi.sark@gmail.com
Juhatuse esimees: Urmas Kristal
urmas.kristal@gmail.com

MTÜ Saaremaa Kodukant

Juhatuse e-post: saarekodukant@gmail.com
Rohu 5 A-korpus, Kuressaare 93817
Post palun saata: Kihelkonna mnt. 2-37, Kuressaare
Juhatuse esimees: Reet Viira
Tel. +372 5517502
Kontakt: Anneli Õisnurm
Tel.+372 5268684
kultuur@pihtlavv.ee

MTÜ Kodukant Tartumaa

llmatsalu tee 80, Rahinge, Tähtvere vald, Tartumaa 61408
Juhatuse liige: Külli Pann
Tel. +372 56462692
kylli@kodukanttartumaa.ee

Valgamaa Kodukandi Ühendus
Kesk 11, Valga linn, Valga maakond
Juhatuse e-post: valgamaa.kodukant@mail.ee
Valga põik 3, Otepää 67403
Kontakt: Aili Keldo
Tel.+372 53404643
ailikeldo@hotmail.com
Juhatuse esimees: Ants Järvmägi

MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa 
Männimäe tee 26, Viljandi 71009
Juhatuse esimees: Romeo Mukk
Tel. +372 56509311
tire@hot.ee

MTÜ Kodukant Võrumaa
Jüri 12, 65605, Võru linn
Juhatuse e-post: kodukandile@gmail.com
Juhatuse liige Piret Haljend

KODUKANDI LIIKMED ON VEEL:

MTÜ Lääne-Viru Maanaiste Liit
Tiiu Tagamets
tiiutagamets@hot.ee

Merli Tammemägi
merli.tm127@gmail.com 
Tel. +372 5688 9276

Arengu ja Stabilisatsiooni Sihtasutus
Helmut Hallemaa
helmut.hallemaa@gmail.com
Tel. + 372 5131241

MTÜ Kuhjavere Küla Selts

Romeo Mukk
tire@hot.ee
Tel. +372 56509311

MTÜ Vastseliina Külade Ühendus

Juhatuse esimees Aado Kuhlap
akuhlap@online.ee
Tel. +372 5140920

MTÜ  Avinurme Külavanemate Koda
reg nr.80274183
avinurmekoda@hot.ee
Tel. +3725087472
Juhatuse liige Krista Pedak