Meie liikmed

Meie liikmed on meie kõige olulisem vara


See leht avab Kodukandi varalaeka. Meie liikmed on meie kõige olulisem vara, olgu pealegi kantseliidis ressursiks kutsutud. Kui poleks liikmeid, kes tahavad üle-eestilist külaliikumist nimega Kodukant koos ja töös hoida, poleks meeskonnal põhjust tegutseda ega juhatusel midagi juhtida.
Liikumisel Kodukant on 22 liiget, neist 15 on maakonnaühendused – MTÜd, mis koondavad maakonna tasandil nii külaliikumisest lugu pidavaid külavanemaid, külaseltse kui ka teisi sealkandis tegutsevaid maaelu arengu vabaühendusi ja üksikisikuid.

Maakonnaühenduste kontaktid:


MTÜ Kodukant Harjumaa 
Juhatuse e-post: kkharjumaa@gmail.com
Sirge 2, Tallinn, 10618
Juhatuse esimees: Anneli Kana
GSM +372 53065503
annelikana@gmail.com

MTÜ Hiiumaa Kodukant
Juhatuse e-post: info@kkh.ee
Vabrikuväljak 1 Kärdla 92411
Juhatuse esimees: Ester Tammis
GSM +372 5648 7057
info@vetsitall.ee

MTÜ Ida-Virumaa Külade Esindus 
Järve küla 2-10, Kohtla vald, 30331
Juhatuse esimees: Kersti Tammesaar
GSM +372 5231557
kersti.tammesaar@kohtlavv.ee

MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendus
Suur 3, Jõgeva 48306
Juhatuse esimees: Liia Lust
GSM +372 5235115
Juhatuse aseesimees: Pille Tutt
GSM +372 5211967
pille.tutt@jogeva.maavalitsus.ee

MTÜ Kodukant Järvamaa
Juhatuse e-post: kodukant.jarvamaa@mail.ee
Kontor: Mäo, Sämmi Grilli maja
Post: Mägise küla, 73510, Aravete, Järvamaa
juhatuse liige Merike Luuk
GSM +372 5111934
merike.luuk@mail.ee

MTÜ Läänemaa Kodukant
Juhatuse e-post: laaneliider@kklm.ee
Nurme tn 2, 90507 Haapsalu
Tegevjuht Ene Sarapuu
GSM +372 56653668
Juhatuse esimees: Merle Mäesalu
GSM +372 517 1704
Merle.Maesalu@laane.maavalitsus.ee

MTÜ Virumaa Lootus (Lääne–Virumaa külade ühendus)
Juhatuse e-post: virumaalootus@gmail.com
Rometu talu pk.3, Eesküla, Rakvere vald 44405
GSM +372 524 1257
juhatuse esimees Peeter Moisto
peeter.moisto@neti.ee

MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant
Juhatuse e-post: polvamaa.kodukant@gmail.com
Kesk 20, Põlva 63308
juhatuse esimees Ahti Bleive
GSM +372 5011614

MTÜ Pärnumaa Kodukant
Juhatuse e-post: info@parnumaakodukant.ee
Kuninga tn 30, Pärnu 80014
Juhatuse esimees: Kadri-Aija Viik
GSM +372 5167650

MTÜ Raplamaa Külade Liit
Tallinna mnt 14, Rapla 79513
Kontakt: Anne Kalf
GSM +372 56465874
kalfanne@gmail.com
Juhatuse esimees: Urmas Kristal
urmas.kristal@gmail.com

MTÜ Saaremaa Kodukant
Juhatuse e-post: saarekodukant@gmail.com
Rohu 5 A-korpus, Kuressaare 93817
Post palun saata: Kihelkonna mnt. 2-37, Kuressaare
Kontakt:  Reet Viira
GSM +372 5517502
Juhatuse esimees: Kaja Juulik
kajajuulik@gmail.com

MTÜ Kodukant Tartumaa 
llmatsalu tee 80, Rahinge, Tähtvere vald, Tartumaa 61408
Juhatuse esimees: Külli Pann
GSM +372 56462692
kylli@kodukanttartumaa.ee

MTÜ Valgamaa Kodukandi Ühendus
Kesk 11, Valga linn, Valga maakond
Juhatuse e-post: valgamaa.kodukant@mail.ee
Valga põik 3, Otepää 67403
Kontakt: Aili Keldo
Tel: GSM +372 53404643
ailikeldo@hotmail.com
Juhatuse esimees: Ants Järvmägi
Ants.jarvmagi@mail.ee

MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa 
Männimäe tee 26, Viljandi 71009
Juhatuse esimees: Enn Sarv
GSM +372 5148840
ennsarv50@gmail.com

MTÜ Kodukant Võrumaa
Liiva 11, Võru 65609
Juhatuse liige Katerina Puusepp
kodukandile@gmail.com
GSM +372 56657756
juhatuse liige Rieka Hõrn,
GSM +372 56203374
riekake@gmail.com.

 

KODUKANDI LIIKMED ON VEEL:


MTÜ Lääne-Viru Maanaiste Liit

Tiiu Tagamets
tiiutagamets@hot.ee

Merli Tammemägi
merli.tm127@gmail.com 
GSM: +372 5688 9276

Arengu ja Stabilisatsiooni Sihtasutus
Helmut Hallemaa
helmut.hallemaa@gmail.com
GSM + 372 5131241

MTÜ Lihula Rahvaülikool
Linnus tee 1, Lihula vald, Läänemaa 90303
GSM +372 5342 6704
info@rahvaulikool.ee

MTÜ Kuhjavere Küla Selts
Romeo Mukk
tire@hot.ee
GSM +372 56509311

MTÜ Vastseliina Külade Ühendus
Juhatuse esimees Aado Kuhlap
akuhlap@online.ee
GSM +372 5140920

MTÜ  Avinurme Külavanemate Koda
reg nr.80274183
avinurmekoda@hot.ee
GSM +3725087472
Juhatuse liige Krista Pedak