Aasta küla konkursi statuut

I Konkursi eesmärk

Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vabariigis.

II Konkursi läbiviimise kord ja põhimõtted

 1. Käesolev juhend kehtestab MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant (edaspidi Kodukant) poolt väljaantava AASTA KÜLA aunimetuse, sellega kaasneva aukirja, mälestuseseme ja rahalise stipendiumi omistamise korra.
 2. AASTA KÜLA aunimetus omistatakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi ja mõju kohapealse elukeskkonna kujundamises.

III Kandidaatide esitamise kord

 1. AASTA KÜLA kandidaadiks saab igast maakonnast esitada ühe küla/ külade piirkonna või aleviku, mis on välja selgitatud avaliku konkursil.
 2. Konkursile ei saa esitada varasemalt juba üle-eestilisel AASTA KÜLA konkursil tiitli pälvinud küla/ külade piirkonda või alevikku.
 3. AASTA KÜLA tiitlile kandideerimise eeldused on:
  3.1 nähtav kogukonna positiivne areng ja omavaheline sisene koostöö viimase kolme aasta jooksul;
  3.2 külaarenduslike ja kogukonda liitvate tegevuste, initsiatiivide edukas algatamine, ja elluviimine;
  3.3 tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega;
  3.4 tulemuslik koostöö paikkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega;
  3.5 avatus, tuntus ja positiivne maine maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil;
  3.6 uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamine oma elukeskkonna arendamisel.
 4. Kandidaatide esitajaks saab olla Kodukandi maakonna organisatsioon või koostööpartner maakondades, kus külaliikumisel liikmeid ei ole.
 5. Kandidaadi esitamisega kaasneb osalemise tasu 100 eurot, mille tasumise korraldab kandidaadi esitaja. Osalustasu tasutakse vastavalt Kodukandi esitatud arvele. 
 6. Konkursil osalemise tasust moodustub AASTA KÜLA rahaline auhinnastipendium, mille suurus on 1500 eurot.

IV Konkursi läbiviimise kord

 1. Kodukant väljastab avaliku konkursi teate AASTA KÜLA kandidaatide esitamiseks oma liikmetele ja partneritele ning avalikustab juhendi kodulehel www.kodukant.ee.
 2. AASTA KÜLA kandidaatide esitamise tähtaeg kinnitab igakordselt juhatus.
 3. AASTA KÜLA kandidaadi esitamiseks tuleb täita elektrooniline kandideerimise ankeet, mis on kättesaadav Kodukandi kodulehel www.kodukant.ee.
 4. Kodukandi juhatus moodustab hindamiskomisjoni.
  4.1 Hindamiskomisjoni kutsutakse järgmiste institutsioonide esindajad:
  – Riigikogu;
  – Maaeluministeerium;
  – Eesti Leader Liit;
  – Maaeluvõrgustik;
  – Eesti Linnade ja Valdade Liit;
  – Ajaleht Maaleht;
  – Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeskonna esindaja;
  – Eelneva Aasta küla esindaja.
  4.2 Hindamiskomisjoni tööd korraldab Kodukandi juhatuse esindaja.
 5. Hindamise läbiviimine
  5.1 Hindamiskomisjoni liikmed koostavad individuaalselt ja teineteisest sõltumatult oma paremusjärjestuse esmalt kandidaatide poolt esitatud ankeetide ja seejärel kohapealse külastuse põhjal. Paremusjärjestus koostatakse 5 parema kandidaadi kohta.
  5.2 AASTA KÜLA aunimetuse saab kahe vooru tulemusel enim punkte saanud kandidaat.

V Aasta küla väljakuulutamine

 1. AASTA KÜLA kuulutatakse avalikult välja Kodukandi korraldatud sündmusel.
 2. AASTA KÜLA saab Kodukandi poolt vastava tunnistuse aukirja, mälestuseseme ning
  rahalise stipendiumi 1500 eurot.
 3. Hindamiskomisjoni liikmed või kaasatud partnerid võivad välja anda täiendavaid
  eriauhindasid.
 4. AASTA KÜLA nominentide kandidaatide tutvustused ja konkursi kokkuvõte avalikustatakse
  kodulehel www.kodukant.ee ja Kodukandi Facebooki lehel.

 AASTA KÜLA konkursi juhend on kinnitatud Eesti Külaliikumine Kodukant üldkoosolekul 28.11.2022

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top