Dokumendid

Külaliikumine Kodukant juhised ja suunad

Eesti Külaliikumise Kodukant on külavanemate teemaga tegelenud enam kui 15 aastat, algatades ja ellu  viies   mitmeid projekte, suvekoole, koolitusi, õppereise, edendades rahvusvahelisi suhteid.

Külavanema olulisus  külaelu hoidjana ja kujundajana  on võimendunud seoses 2017. aasta  haldusreformiga. Meie organisatsiooni üks  tähtis huvikaitsetegevus on uues muutunud  olukorras   üle vaadata külavanemate funktsioonid ja tegevusvõimalused.   Hinnanguliselt on täna meil külade heaks tegutsemas veidi üle 1000  vabatahtlikuna  toimetava külavanema.

Liikumine Kodukant strateegia 2030+

Külaliikumine Kodukant strateegia aastateks 2019-2030 kinnitati üldkogu poolt 18. mail 2020. aastal

Põhikiri

Külaliikumine Kodukant põhikiri on kinnitatud Üldkoosoleku poolt 25.05.2022 aastal.

Aruanded

Külaliikumine Kodukant eelnevate majandusaasta aruannetega saad tutvuda siin.

Haldusreform

2017. aastal tõi kaasa kohalike oma-valitsuste vabatahtlikud ühinemised ja sundliitmised, külanimede ja maakonnapiiride muutmised. 213 omavalitsusüksuse asemele jäi 79.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top