Projekt: Kodukandi juhtimine uueneb

Projekti eesmärk on rakendada organisatsioonile  mõjus juhtimissüsteem, leides koos liikmeskonnaga selleks kõige sobivamad lahendused.

Projekti raames keskendutakse kahele teineteist toetavale suunale:

 1. Organisatsiooni juhtimine. Organisatsiooni struktuuri ja sisekeskkonnaga tegelemiseks ning muutuste ellu rakendamiseks kasutame supervisiooni ehk töönõustamist, mis aitab süsteemselt soovitud eesmärgid ellu viia ja seeläbi tagada organisatsiooni arengu jätkusuutlikkus ning suurendada mõjusust. Projekti tegevused valmistavad kogu liikmeskonda ette 2016. aasta juhatuse valimiseks, sest koos jõutakse ühisele arusaamisele ja kokkuleppele, millisel kursil edasi liigutakse.
 2. Organisatsiooni ühiskondliku mõju analüüs, mille tulemusena on Kodukandil selge arusaam oma tegevuste  mõjust ning saab sellele tuginedes kavandada jätkusuutlikku huvikaitset, arendada teenuseid ning edendada koostööd partneritega. Hindamise aluseks on eelmise ja käesoleva strateegia elluviimise periood kuni aastani 2014.

Projekti arenguhüppe elluviimine võimaldab Eesti külaliikumisel tervikuna olla edaspidi veelgi arvestatav partner nii küla, maakonna, kui riigi tasandil, sest projekti raames tehtavad muudatused ja kaardistatud kompetentsid tugevdavad meie kaasa rääkimise ja osalemise võimekust erinevates valdkondades.

Ülevaade toimunust

1. tegevusuund

 • 10. oktoober 2015. Võrgustiku I arengupäev, Jõulumäe Tervisespordikeskuses
 • 02. detsember. Juhatuse kohtumine superviisoriga.
 • 11. detsember. Võrgustiku II arengupäev, Miila külas, Lääne- Virumaal.
 • 10. jaanuar 2016. Juhatuse kohtumine superviisoriga.
  Veebruar- Märts. juhatuse kohtumised maakonnaühenduste juhatustega
 • 20.03 Võrgustiku III kohtumine, Viljandis.
 • 21.05 Võrgustiku IV kohtumine, Läänemaal.

2. tegevussuund

 • okt- nov. Pärnu Kolledzi uurimismeeskonnaga mõju analüüsi elluviimise ettevalmistamine.
 • 10.detsember. Võrgustiku arengupäeva külade tasandi küsitlusvormi tutvustamine ja areutelu.
 • jaan- veebruar. Elektroonilse küsimustiku läbiviimine
 • 20.03.2016 Vahevaade võrgustiku arengupäeval
 • aprill- mai. Fookusgrupid partnerite ja maakonnahendustega
 • 21.05 Kokkuvõte võrgustiku arengupäeval.
 • juuni. Kirjaliku raporti valmimine.

Projekti olulisemad tulemused

 • Valmis kodukandi tegveuste mõju analüüs.
 • Valiti 1 liikmeline palgaline juhatus.
 • Valiti 7 liikmeline nõukoda.
 • Võeti vastu uus põhikiri.

Tegevused viidi ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel. 
Tegevuste periood: 01.09.2015- 30.05.2016
Rahastus 11724,74€. Projektijuht: Krista Habakukk

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top