Rahvusvaheline tegevus

Täiskasvanuhariduse õpirände projekt “Õppiv küla – elujõuline küla”

Eesti Külaliikumine Kodukant viib 01.09.2021-28.02.2023 ellu Erasmus+ täiskasvanuhariduse õpirände projekti “Õppiv küla – elujõuline küla” Projekti number 2021-1-EE01-KA122-ADU-000021347

Õpiränded välispartnerite juurde aitavad kaasa projekti eesmärkide saavutamisele: Demokraatia ja kaasav demokraatlik osalus. Uued õppimis- ja õpetamismeetodid ning lähenemisviisid. Geograafilise kauguse vähendamine ja maapiirkondade kaasamine.

Projekti tegevusi kajastatakse ka Kodukandi Facebooki lehel.

Täiendav info: Liia Lust, kodukant@kodukant.ee​

Euroopa Maapäev

Julgustame Euroopa maapiirkondade külade ja kogukondade tegevust. Euroopa Maaelu Parlament ehk Maapäev on sündmus, mis kätkeb endas võimalusi, koostööd ja ühiseid väärtusi. 

Rahvusvahelises sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku arendamise projekt

Projekti eesmärgiks on sotsiaalse ettevõtluse võrgustiku ja haridusvõimaluste arendamine ning parimate praktikate levitamine Läänemere regioonis. Projekt  toetab kogukonna arengu konsulentide, ettevõtluskonsultantide, mittetulundusühingute konsultantide jt tugistruktuuride esindajaid sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. Projekt on saanud rahastuse Erasmus+ programmist. Projekt kestab kuni 2020. a maini.

Projekti juhtpartneriks on  Läti Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus, partneriteks MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant (Eesti), Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustik (Taani),  Tulundusühistu Kasvuhoone (Soome), Sotsiaalsete Investeeringute Fond (Leedu), Assotsiatsioon “Balti Instituut Euroopa ja regionaalarenguks (Poola) ning MTÜ Kveikja (Island).

Projekti põhitegevused:       
1) ingliskeelse veebikeskkonna edasiarendamine, sh

 • tööriistade, meetodite, õppematerjalide, uuringute jm koondamine ning jagamine
 • sotsiaalse ettevõtluse teemaliste artiklite ja pressiteadete avaldamine
 • riigisiseste sotsiaalse ettevõtluse sündmuste (nt konverentsid jmt) kohta info vahendamine veebikeskkonnas
 • rahastusvõimaluste info jagamine sotsiaalse ettevõtluse kohta
 • sotsiaalse ettevõtluse andmebaasi täiendamine

2) sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku laiendamine rahvusvahelise kogemuse saamiseks, sh

 • kontaktseminaride korraldamine partnerite vahel
 • webinaride läbiviimine
 • heade praktikate jagamine

Lähemalt saab lugeda kasulikest tööriistades sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas aadressilt www.socialenterprise.bsr.net.

An adult learning Erasmus + KA2 projekt mille juhtpartneriks on Hispaania osalevad Eesti, Saksamaa, Türgi. 

Projekti käigus luuakse täiskavanute õpetamiseks abistavad materjalid õpetajatele erinevate rahvaste toiduretseptide baasil.

Projekti tegevused

 1. Iga partner kogub oma riigis kokku 15 retsepti, millest 5 on oma maaga seotud ja teised laiema regiooni põhised.
 2. Välja töötatakse õpetajate materjal , mis sidustab omavahel retseptid ja võtmepädevuse nn matemaatika, ajalugu, kultuur, füüsika, keemia, infotehnuoloogia jne.
 3. Peale materjalide valmimist toimub materjalide  pilootimine õppeprotsessis igas riigis.
 4. Iga partner viib läbi ühe seminari oma riigis, kus tutvustab tehtud tegevusi hariduse valdkonna inimestele.
 5. Projekti tulemusena valmind materjalid saavad olema avalikus kasutamiseks  viies keeles.

Projekti käiguga saate olla kursis kodulehel interculturalcooking.com

Kodukandi esindajad projekti tegevustes: Anneli Kubbi-  Kodukant Harjumaa juhatuse liige, Krista Habakukk – Kodukandi juhatuse liige ja  Kodukandi koolituskeskuse nõukoja liige.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top