Kodukandi kommunikatsiooni- ja finantsvõimekuse hüpe

Eesti Külaliikumine Kodukant viis aprillist 2020 kuni juunini 2021 Aktiivsete Kodanike Fondi toel ellu projekti „Õmblusteta maaühiskonna programm“. Selle eesmärk oli tõsta maakogukondade huvikaitse võimekust ning tugevdada koostööd külakogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel.

Eesti Külaliikumine Kodukant viis aprillist 2020 kuni juunini 2021 Aktiivsete Kodanike Fondi toel ellu projekti „Õmblusteta maaühiskonna programm“. Selle eesmärk oli tõsta maakogukondade huvikaitse võimekust ning tugevdada koostööd külakogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel. 

Projekti raames koostati  üle-eestiline külaliikumise kaardistus, et saada objektiivne pilt külavanemate, külamajade ja külaseltside arvust ja paiknevusest Eestis. Samuti uuriti, kui paljudes omavalitsustes toimib külaliikumise tugisüsteem ehk kas on olemas külavanema statuut, külasid nõustav ametnik, soodsat keskkonda loov volikogu komisjon ja/või külaliidreid  kaasav koostöökogu. Kaardistuse kokkuvõtet saab lugeda siit: Külaliikumise ja tugisüsteemi kaardistus 2020

Projekti raames on viidud läbi kaks kiirküsitlust – juunis uuriti kevadise eriolukorra mõjusid maaelanike seas (loe Eriolukorra küsitluse analüüs_Kodukant 2020) ning ning septembris küsiti maapiirkondades elavatelt uuselanikelt nende kohanemise kohta maal (loe Uuselanike küsitluse kokkuvõte_Kodukant).

Samuti korraldati kogukondi ja omavalitsusi liitvad koostööseminarid Märjamaal, Rõngus ja Padisel, et otsida üheskoos parimaid lahendusi kogukondade aktiviseerimiseks ja kaasamiseks kohalikku arengusse. Kokku osales neil 69 inimest 25 kohalikust omavalitsusest.

25. märtsil toimus veebikonverents „Kogukonna roll ja võimalused kohalikus omavalitsuses“, kus arutleti kohalike kogukondade ja omavalitsuste koostöövõimaluste üle. Konverentsilt jäi kõlama, et kogukondade õigeaegne kaasamine arutelu- ja otsustusprotsessidesse kindlustab elukeskkonna, kus kõik tunnevad end väärtustatuna. Konverents korraldati koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Leader Liidu ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ning selle kuulajaskond oli üle 350 huvilise. Veebikonverentsi ettekanded ja video leiab siit.

Projekti tulemusena saadi täpne ülevaade valdkonna seisust, loodi sildu kohalike omavalitsuste ja kogukondade vahel ning tõsteti ühiskonnas mõistmist kogukonnatöö ja avatud valitsemise tähtsusest.

Projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top