Kodukandi kommunikatsiooni- ja finantsvõimekuse hüpe

Projekti raames võetakse fookusesse Eesti Külaliikumise Kodukant sise- ja väliskommunikatsiooni praktikate uuendamine ning finantsallikate mitmekesistamine.

Selleks kaasatakse nendes valdkondades täidendav  kompetents.

  1. Ühingusse värvatakse  töötaja, kelle peamiseks ülesandeks on välja töötada ja rakendada ühingu kommunikatsiooni strateegia ja tegevuskava.
  2. Ühingu finantssuutlikkuse laiendamiseks kaasatakse finantskonsultant, kelle kaasabil luuakse kodukandile finantsilise jätkusuutlikkuse tagamise tegevuskava, mille täitmise eest vastutab juhatus.

Projekti arenguhüppe elluviimine võimaldab Eesti külaliikumisel tervikuna olla edaspidi veelgi arvestatav partner ja arvamusliider küla, omavalitsuste kui riigi tasandil, sest projekti raames tehtavad tegevused suurendavad  meie nähtavust ühiskonnas ning tugevdavad ühingu kaasa rääkimise ja osalemise võimekust erinevates valdkondades.

Projekti elluviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Toetuse maht on 11 933€ ja omaosalus on 5 266€.

Projekti elluviimise periood on aprill 2018 – mai 2019.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top