SümboolikaKülaliikumine Kodukant

Külaliikumine Kodukant liidab külaelu väärtustavaid ühendusi. Kodukandi eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Aasta Küla konkurss

Konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vabariigis.

Maapäev

Maapäev annab külaliikumisele selged suunad, püstitatakse reaalsed ülesanded, leitakse lahendusi, tehakse ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, omavalitsustele.

2017. aasta Eesti Külade XII Maapäevaks Viljandimaal valmis maapäeva logo, mida kasutatakse tänaseni.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top