Võrgustik

Külaliikumine Kodukant

on külakogukondade esindusühing. Seisame selle eest, et külade hääl kostaks nii Eestis kui Euroopas. Külaliikumise eesmärk on suunatud külade tegevuste toetamisele ja arendamisele. 

Tutvu meie tegevuste ja heade praktikatega.

Külavanemad

Külavanema olulisus külaelu hoidja ja kujundajana on võimendunud seoses 2017. aasta haldusreformiga.
Külavanema tööks oluliste juhenditega tutvu siin.

Külamajad

Siit leiad teavet külamajade kohta,
sh pakutavad teenused, kontaktandmed.
Vaata lähemalt.

Külaseltsid

Siit saad ülevaate meie võrgustikus olevate külaseltside kohta.
Vaata lähemalt.

Projektid

Meie eesmärgiks on ühendada oma kodukoha eluskeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi, toetades kohalikku algatust, kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust.

Head praktikad

Uurisime, millised praktikad on valdade noorte kaasamise ja maale elama kutsumise edulugude taga. Selle uuringu tulemusena valmis kogum “Noored maale- kohalike omavalituste praktikad”.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top