Külavanemad

Külavanemad


Eesti Külaliikumine Kodukant on külavanemate teemaga tegelenud enam kui 15 aastat. 2001. ja 2002. aastal anti välja kolm esimest külavanematele suunatud käsiraamatut, mis on kasutusel ja hinnatud tänaseni.
2007. aasta lõpust on külavanemad organisatsiooni tegemistes lähtuvalt Eesti Külade VII Maapäeva otsustest enam aega ja vahendeid võtnud ning sellel suunal on algatatud mitmeid pikaaegseid tegevusi.
2008 aastal andis Kodukant välja külavanema statuudi käsiraamatu, mis on abiks olnud omavalitsustele külavanemate teemaga tegelemisel ja oma statuutide loomisel

Oleme külavanematele korraldanud aastate jooksul mitmeid suvekoole ja kohtumisi, ning 21.jaanuaril 2017 toimus esimene üle- Eestiline KÜLAVANEMATE FOORUM.

2016 aastal alanud haldusreform ongi peamiseks põhjuseks, miks  külavanema teema taas on võimendunud ning aidata  üle vaadata külavanemate funktsioonid ja tegevusvõimalused on kodukandi üks huvikaitse tegevuse valdkondi.
Siin lehel jagame oma teadmisi  ja oskuseid, et toetada külavanemaid nende töös ning lisaks pakume keskset  kohta informatsiooni saamiseks ja jagamiseks.

2016 aastal uuendasime ja korrastasime taas Eesti külavanemate andmebaasi, mida oleme teinud alates 2004 aastast. Hinnanguliselt on täna meil külade heaks tegutsemas veidi üle 1000 vabatahtlikul alusel toimetaa külavanema.
Külavanemate soovi arvestades oleme juba loonud infolisti kk-kylavanemad@listid.kodukant.ee ning sellega on liitunud juba ligi 100 külavanema.

Kui ka Sinul külavanemana  on soov olla selles listis osaleja, palun täida juuresolev kinnitus, mis asub SIIN.

Küsimused ja ettepanekud külavanemate teema osas saate alati edastada meie e- posti aadressile: kodukant@kodukant.ee.