Rahvusvaheline tegevus

Rahvusvaheline tegevus


Liikumine Kodukant on kolme rahvusvahelise organisatsisooni liige.

Forum Synergie http://www.forum-synergies.eu/

Üle-Euroopaline MTÜ, mis kaasab ja teeb koostööd kodanikuühendustega, mille eesmärk on jätkusuutlik areng maapiirkondades.  Läbi erinevate projektide ja tegevustoetust andvate Foundation de France ja Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme. Propageeritakse looduslähedast elustiili ja jätkusuutlikku majandamist maapiirkondades. Eraldi tegevsgrupid on: ligipääs maale ehk talunikud; metsade majandamine; ökoloogiline ja puhas toit; elustiili näited eri piirkondades Euroopas jmt. Kodukant on Forum Synergie liige 2000. aastast.

Forum Synergie eestvedajatega koostöös on toimunud meedia lühikoolitused ja parimate praktikate salvestamine Eestis (sh Kodukant Harjumaa panustamisel) ning 2013. a. Maapäeva rahvusvahelise programmi teise päeva töötoad. Forum Synergie`l  on kaks presidenti: Philippe Barret (Prantsumaa) ja Hannes Lorenzen (Saksa/Belgia).

 

PREPARE võrgustik http://www.preparenetwork.org/

PREPARE võrgustik tegutses koostööorganisatsioonina (mitte juriidiline isik), alates 1999. aastast, eesmärgiga teha koostööd rahvuslike maaeluorganisatsioonide vahel. Eesti st Kodukant kuulub võrgustikku selle loomisest saadik.  1999. aastal toimus esimene PREPARE „reisiv töötuba”  (travelling workshop), sihtmaad Eesti ja Rootsi. Prepare võrgustikku rahastas Charles Stewart MOTT Foundation ja võrgustiku eesmärk on eelkõige kaasa aidata maaelu arenguga tegelevate üleriigiliste võrgustike ja organisatsioonide tekkele Euroopa liiduga liituda soovivates riikides. Eesti  (Kodukant) on läbinud arengufaasid ELga liituda soovivast abisaavast riigist EL ekspertriigini. Praeguseks on Kodukant aktiivne ja tunnustatud  partner, olles kaasatud nii juhtgruppi, tegevuste planeerimisse kui ka tegevuste raportööride hulka.

PREPARE on rahastanud ka Eesti külade Maapäevade rahvusvahelist programmi ning toetab kahepoolset rahvusvahelist koostööd väikeprojektide kaudu (viimane näide: Ukraina delegatsioon  meie Maapäeval 2013). Preparel on koht Euroopa Komisjoni maaelu arengu nõuandvas komitees.

Aastatel 2014-2016 on PREPARE eestvedamisel käimas programm Black Sea Initiative, mille raames liikmed viivad läbi kolmepoolseid projekte kolmandates riikides (Musta mere ümbrus). Kodukant  ja Poola maaelu foorum on partnerid projektis toetamaks kohalikku arengut ja kodanikualgatust Ukrainas. Lühike ülevaade esimesest visiidist SIIN. Raport Ukraina Ivano-Frankivski oblasti külaskäigust SIIN.

Aastal 2015 alustas võrgustiku liikmeskond ettevalmistusi juriidilise isiku ehk MTÜ loomiseks. PREPAREst sai kevadel 2016 rahvusvaheline vabaühendus PREPARE Aisbl, mis on registreeritud Belgias, asukohaga Brüsselis. Septembris 2016 toimus Albaanias registreeritud mittetulundusühenuse esimene üldkoosolek, kus võeti vastu ametlikud liikmed ja valiti 6-liikmeline juhatus. Eesti esindajana kuulub juhatusse esimese asepresidendina Anneli Kana (Kodukant).

 

ERCA (European Rural Community Alliance) http://www.ruralcommunities.eu/

Sellise nimega organisatsioon sündis Eesti külade X Maapäeva raames, kui toimus 2 organisatsiooni European Rural Alliace ja European Rural Community Association ühinemine. Tegemist on organisatsiooniga, mis alustas mitteformaalse võrgustikuna 2004 ja moodustus MTÜks 2009. ERCA ühendab üleriigilisi kodanikeühenduste võrgustikke, eelkõige maaelu ja piirkondliku elu edendavaid ühendusi, olles nende eestkõneleja Euroopa tasandil. ERCA on esindatud Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitees ning oli koos Prepare eestvedajatega ka Euroopa I Maapäeva korraldaja. ERCA juhatusse kuulub  7 liiget, esimees Staffan Nilsson (Rootsi) . Kodukandi (Eesti) esindaja juhatuses Anneli Kana.

Lisaks liikmelisusele nendes kolmes organisatsioonis, suhtleb Kodukant vajadusel koostööpartneritega Gruusias, Ukrainas, Horvaatias, Saksamaal, Tšehhis, Soomes, Lätis jne.

Kodukant on esindatud ka EUROOPA MAAPÄEVADEL. Esimene neist toimus 13. novembril 2013 Brüsselis. Alates 2015. aastast korraldatakse  Euroopa maaelu suursündmust Eesti ja Rootsi maapäevade mudeli alusel, 3-päevase üritusena ning erinevates Euroopa riikides. Euroopa II Maapäev toimus 4.-6. novembrini Schärdingis, Austrias. Eestist osales 6-liikmeline delegatsioon. Enne suursündmust koostasime ka ülevaate, kuidas Euroopa II Maapäevaks ettevalmistused kulgevad, seda saad lugeda SIIT. 

Euroopa III Maapäev toimub 19.-21. oktoobril 2017 Hollandis, Venhostis.