Uudised

President tunnustab Valgetähe IV klassi aumärgiga külaliikumise eestvedajat

Foto: Arno Mikkor

„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle töö ja tegevus on aidanud muuta Eestit paremaks, kaitstumaks, sõbralikumaks ja hoolivamaks,“

kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

Riiklikud autasud Eestile osutatud teenete tunnustuseks said 167 inimest kodu- ja välismaalt. Teiste seas sai riikliku tunnustuse, Valgetähe IV klassi aumärgi, Anneli Kana.

President Alar Karis andis teenetemärgid üle 21. veebruaril 2023.

Anneli Kana väärib tunnustust mitme tegevuse eest, sest ta on nii mitmekülgne ja paljude valdkondadega seotud. Olgu see siis külaliikumisega seotud teemad Metsanurme külas, Harjumaa või üle-eestilises võrgustikus ja samuti ka välisriikides või maaturismi valdkonnas. Neil teemadel kaasa rääkima, on Annelist kompetentsemat raske leida.

Harjumaal on raske leida valdkonda, kus Anneli ei tegutseks. Paljud teavad tema toimetamisi Saku vallas Metsanurme külas või Kodukant Harjumaa juhatuse liikmena erinevaid projekte vedamas. Anneli on oodatud esineja igas Eesti maakonnas ja Euroopa riigis, sest tal on kogemusi, mida jagada, näiteid, millest rääkida ja tulemusi, mida näidata. Lisaks külaliikumisele teavad teda ka turismi-, täiskasvanuhariduse-, siseturvalisuse valdkonna tegijad. Anneli osaleb, esineb, kaasab, korraldab, tõlgib, kirjutab. Ta oskab tegijaid innustada ja tunnustada, ta on kiire infojagaja ja suhete looja.

Eraldi äramärkimist vajab Anneli aastatepikkune Eesti esindamine Euroopa külaliikumises, teda on valitud sealsetesse juhtorganitesse, ta on tutvustanud Eesti kodanikuühiskonna arengut ja rääkinud kaasamisest Albaanias, Bosnia-Herzogovinas, Montenegros, Armeenias, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas. Tema sõnaga arvestatakse, tema ettepanekuid oodatakse. Tema ettekanded Eesti kodanikuühiskonnast, Eesti külade Maapäevast on inspireerivad, alati rohkete eluliste näidetega.

Annelil on palju praktilist kogemust nii külaseltsi, maakondliku kui üle-eestilise organisatsiooni juhtimisest, ta teab, millest räägib ja teab, mis toimib. Euroopa Maapäevade korraldajad on nii mõndagi Eestilt üle võtnud, sest Eesti Maapäevadel on alati ka välisdelegatsioonid, mille vastuvõtmist Anneli korraldab. Anneli on abiks olnud Horvaatias, Šotimaal, Rumeenias ja Poolas Maapäeva korraldamisel. Tema kui eksperdiga arvestatakse. Tema mõnus huumor, mahlakas jutt ja ladus inglise keel on heade suhete ja pikaajaliste kontaktide alus. Kogu välissuhtlus, Eesti esindamine ja Euroopa juhtorganites osalemine on Anneli vabatahtlik töö.

Kõiki ülesandeid ja kohustusi täidab Anneli suure pühendumise ja kirega. Võime uhked olla, et Eestil on külaelu ja kodanikuühiskonna valdkonnas on selline visiitkaart.

Palju-palju õnne Külaliikumine Kodukant poolt!

#külaliikumine #kodukant

Scroll to Top