Uudised

Külade eestvedajad soovivad valituks osutudes suurendada omavalitsuse juhtimise läbipaistvust ja kohapealse koostöö tõhustamist kogukondadega!

Kodukant viis oktoobri esimesel nädalal läbi valimiseelse kiirküsitluse külade eestvedajate seas. Küsitluse eesmärk oli teada saada, kui suur hulk külades tegutsevatest aktiivsetest inimestest on osalemas kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja millised on kesksed teemad, mille eest nad tahavad valituks osutudes volikogus seista.

Küsitlusele vastas kokku üle 150 kandidaadi igast maakonnast. Vastanutest 62% määratleb end külas tegutseva küla arengut toetava MTÜ juhatuse liikmena, 35% vastanutest on külavanemad ja 30 % pidas end muul viisil külaelu edendajaks. Vastanud kandidaatidest 62% on naised ja keskmine küla esindava kandidaadi vanus jääb vahemikku 46 kuni 57 eluaastat.

Küla eestvedaja eelistab ka seekord kandideerida valimisliidu nimekirjades ja seda märkis üle poole vastanutest. Üksikkandidaate meie küsitlusele vastanute seas seekord ei ole.

Millised on aga peamised teemad, mida kandidaadid peavad just enda südameasjaks valituks osutudes kajastub sõnapilves. Väga selgelt  eristuvad just omavalitsuses läbipaistvama valitsemise, kogukondade kaasamise ja nendega sisulise koostöö tegemise ootused uutele volikogudele. Põhiteemade hulgas on tugevalt ka elukeskkond, sh haridus, sotsiaalteenused, huvitegevused ja noortega töö. Investeerimisvajaduste vaates soovivad eestvedajad panustada teede korrashoiu ja interneti leviku arendamisse ja ettevõtluseks vajaliku taristu arendamisse.

 

Sõnapilv: Küla eestvedajate südameteemad kohalike omavalitsuste valmistel 2021


#külaliikumine #kodukant

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top