Uudised

Aasta Küla 2023 tiitli omanik on Kaerepere alevik Raplamaalt

Eesti Külaliikumine Kodukant kuulutas Jõgevamaal Sadala külaplatsil välja Eesti Aasta küla 2023. Tiitli sai seekord Kaerepere alevik Raplamaal.

Konkursil osalesid kõigist 15st Eesti maakonnast valitud Aasta külad. Eesti Aasta küla aunimetus omistatakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi ja mõju kohapealse elukeskkonna kujundamises.

Aasta küla projektijuht Anneli Kana märkis, et hindamisel oli oluline külaarenduslike ja kogukonda liitvate tegevuste edukas algatamine ja elluviimine, tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega ja piirkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega. Anneli Kana rõhutas ka avatust, tuntust ja positiivset mainet maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil ning uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamist oma elukeskkonna arendamisel.

Kodukandi juhatuse liikme Tanel Talve sõnul on külaliikumise üle-Eestiline võrgustik oma 25 aastase tegutsemise jooksul andnud olulise panuse kogukondliku ühise tegutsemise mõtteviisi juurutamisse. “Aasta küla konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust Eesti küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada Eesti üldsusele ja otsustajatele maa- ja külaelu olulisust,” ütles Talve. Kuna Kodukant on oma tegevuses alati kaasas käinud ühiskondlike arengutega, siis oli Aasta küla valimisel seekord tavapärasest olulisemal kohal ka piirkonna valmisolek kriisideks ning turvalisus.

Konkursi võitjale anti Kodukandi poolt vastav aukiri, mälestusese ning rahaline stipendium 1500 eurot.

Sadalas anti küladele välja ka eripreemiad:

  • Siseministeerium ja Päästeamet – Turvalisus – Suurejõe küla Pärnumaa
  • Regionaal- ja Põllumajandusministeerium – Maaelu edendamine – Ostrova küla Võrumaa
  • Eesti Maaturismi Ühing – Külalislahkus – Valma küla Viljandimaa
  • Eesti Valdade ja Linnade Liit – Koostöö omavalitsusega – Soonurme küla Ida-Virumaa
  • Pere Sihtkapital – Lapsesõbralikkus – Neemi küla Saaremaa
  • Eesti Leader Liit – Leader projektide elluviimine – Puise küla Läänemaa
  • Maaelu Teadmuskeskus – Kogukondlik areng – Albu küla Järvamaa

#külaliikumine #kodukant

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top