Veebiseminarid

Siin saad ülevaate juba toimunud ning aset leidvate Kodukandi poolt korraldatud või kaasabil toimunud veebiseminaridest.

2021 aasta 

15. juuni  “Kuidas kogukonnad saavad hoida elavat kultuuri oma kodukohas?”

15.06 päevakava

Järelvaatamine: https://youtu.be/OuKlUX22gSo 

Esitlused:
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Eesti Külaliikumine  Kodukant
Eesti Rahvamajade Ühing
Lüübnitsa küla lugu
Maarjapäeva tähistamine
Hakkame santima!
Veebimuuseum_kultuuriparand

22. aprill „Kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud õppijani?“

Järelvaatamine: https://youtu.be/t2n_vJc4bow

12. jaanuar “Arukate külade teemaseminar- kogukonna kaasamine ja koostöö omavalitsustega” 

Maal elamise päeva korraldamise infotunnid 2021

I seminar, 19. märts järelvaatamine 

II seminar, 19. aprill järelvaatamine 

III seminar, 03.juuni järelvaatamine