Vabatahtlikud seltsilised

Eesti Külaliikumine Kodukant viib perioodil 01.09.2021 kuni 31.10.2023 ellu Sotsiaalministeeriumi tellitud hanget „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis”.

Teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.