Valdkondlik tegevuskava

Vabatahtliku tegevuse valdkonna tegevused

  1. ÜHENDUSTE SUUTLIKKUSE TOETAMINE VABATAHTLIKE KAASAMISEL

Ühenduste nõustamine: Töö toimub vabatahtliku sõbra märgise väljaandmise vormis koostöös vabatahtliku tegevuse võrgustikuga. Märgise väljaandmine sisaldab ühenduste vabatahtlike kaasamise auditit, nõustamist, märgise väljaandmist ja teavitustööd märgise saanud ühenduste tutvustamiseks. Seni on välja antud 51 märgist. Märgise taotlemiseks võta meiega ühendust e-posti aadressil info@vabatahtlikud.ee.

Korraldame vabatahtlike kaasajate ABC koolitusi.

  1. VABATAHTLIKU TEGEVUSE VÕRGUSTIKU TÖÖ KORRALDAMINE, KOOLITAMINE JA VALDKONNA HUVIKAITSE

Vabatahtliku tegevuse võrgustikutööd korraldame vastavalt omavahelisele kokkuleppele. Aastas koguneme kahel, kolmel korral ning arutleme hetkel valdkonnas aktuaalsetel teemadel. Igapäevaselt toimub suhtlus teemagruppides ja e-posti teel. Võrgustikuga liitumiseks võta meiega ühendust.

Oleme Euroopa Vabatahtlike Keskuse liikmed, oleme esindatud ka juhatuses.

  1. VABATAHTLIKU TEGEVUSE TEAVITUSTÖÖ

Vabatahtlike Värava toimetamine vt. http://vabatahtlikud.ee. Kuu keskmine külastatavus 4000 inimest.

  1. TUNNUSTAMINE

Rahvusvahelise vabatahtlike päeva paiku toimub igal aastal “Märka vabatahtlikku” tunnustussündmus. Sündmuse patrooniks on Eesti Vabariigi President, kandidaatide esitamine toimub igal aastal 10. septembrist 10. oktoobrini.

Liikumise Kodukant strateegilise partnerluse leping siseministeeriumiga lõppeb detsembris 2020.

Tegevusi toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, vastutav elluviija Eesti Külaliikumine Kodukant. Lisainfo eha@kodukant.ee , info@vabatahtlikud.ee.