Valdkondlik tegevuskava

Vabatahtliku tegevuse valdkonna tegevused 2018. aastal

  1. ÜHENDUSTE SUUTLIKKUSE TOETAMINE VABATAHTLIKE KAASAMISEL

Ühenduste nõustamine: Töö toimub vabatahtliku sõbra märgise väljaandmise vormis koostöös vabatahtliku tegevuse võrgustikuga. Märgise väljaandmine sisaldab ühenduste vabatahtlike kaasamise auditit, nõustamist, märgise väljaandmist ja teavitustööd märgise saanud ühenduste tutvustamiseks. Seni on välja antud 38 märgist. Märgist saab taotleda 8. jaanuarist – 22. jaanuarini. Märgised anname välja mais 2018.

Vabatahtlike kaasajate ABC koolitus toimub sügisel.

  1. VABATAHTLIKU TEGEVUSE VÕRGUSTIKU TÖÖ KORRALDAMINE, KOOLITAMINE JA VALDKONNA HUVIKAITSE

Hetkeseisuga on võrgustikus 37 liiget. 2018. aastal on kavas kõigiga kohtuda ja vestelda vajadustest, plaanidest ning võimalustest võrgustiku töösse panustada. Ühistegevuste arutelu võrgustiku liikmetele ja teistele huvilistele toimub 18. jaanuaril kell 13.30 – 15.30 Muuhulgas arutletakse vabatahtlike laada korraldamisega seonduvaid küsimusi. 2018. aastal on plaanis läbi viia kaks võrgustiku kohtumist. Esimene neist toimub seminari vormis 5. aprillil, teemaks vabatahtliku tegevuse trendid ja muutumine ajas. Võrgustiku koostööprojektidena on aasta esimesel poolel kavas esitada ühisprojekt sotsiaalvaldkonna vabatahtlikuse mudeldamiseks.

Osalemine Euroopa Vabatahtlike Keskuse töös nii juhatuses kui kevadisel seminaril ja sügisesel konverentsil.

19.-20.04 toimub  vabatahtlike konverents ning juhatuse koosolek Rijekas, Horvaatias.

25.-26.10  toimub CEV üldkogu, juhatuse koosolek ning CEV sügiskonverents Brüsselis, Belgias.

  1. VABATAHTLIKU TEGEVUSE TEAVITUSTÖÖ

Vabatahtlike Värava toimetamine vt. http://vabatahtlikud.ee. Kuu keskmine külastatavus 4000 inimest. Endiselt otsime ka võimalusi lehele tuua info inglise ja vene keelsena.

Uudiskiri ilmub üle nädala, blogilugu kord nädalas ning FB (1300 jälgijat)  infovoogu tagamine. Jätkuvalt on üleval küsimus värava tõlkimisest inglise ja vene keelde. Selles osas peaks avanema siseministeeriumil sobilik konkurss.

  1. TUNNUSTAMINE

Märka vabatahtlikku 2018! korraldamine. Sündmuse patrooniks on Eesti Vabariigi President, kandidaatide esitamine toimub 10.09-10.10.2018. Tunnustussündmus on planeeritud detsembri algusesse.

Liikumise Kodukant strateegilise partnerluse leping siseministeeriumiga lõppeb detsembris 2018. Mis saab edasi aastatel 2019-2020? Siseministeerium kuulutab 2018 esimesel poolel välja konkursi seoses strateegilise partneri järgneva kahe aasta lepinguga.

 

Tegevusi toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, vastutav elluviija Eesti Külaliikumine Kodukant. Lisainfo eha@kodukant.ee , info@vabatahtlikud.ee.