Valdkondlik tegevuskava

Valdkondlik tegevuskava


Tegevus

Tegevuse sisu

Ühenduste suutlikkuse tõstmine vabatahtlike kaasamisel

 

Märgise totlemine avaneb 9. jaanuaril 2017.

 

Vabatahtlike ABC koolitus toimub 14. veebruaril kell 10:00 – 13:30

 

Töö toimub Vabatahtliku Sõbra märgise väljaandmise vormis koostöös Vabatahtliku Tegevuse Võrgustikuga. Märgise väljaandmise protsess sisaldab ühenduste vabatahtlike kaasamise auditit, nõustamist, märgise väljaandmist ja teavitustööd märgise saanud ühenduste tutvustamiseks. Edaspidi saab sama ühendus taotleda märgise pikendamist lihtsustatud korras.

Tegevused:

  • Märgise väljaandmine kuni 2 korral aastas.

  • Märgise väljaandmine nõustatud ja auditi läbinud ühendustele. Märgise üleandmist korraldatakse kord aastas.

  • Koolitust vabatahtlike kaasajatele.

Vabatahtliku tegevuse võrgustiku töö korraldamine, koolitamine ja valdkonna huvikaitse

 

Võrgustiku kohtumised toimuvad 14. veebruaril ja oktoobris 2017

 

Võrgustiku vabatahtlike suveakadeemia toimub juuni esimesel poolel, teemaks vabatahtliku tegevuse korraldamine piirkondades, vabatahtlike keskuste töömudelite analüüsimine.

Aastas viiakse läbi vähemalt kaks võrgustiku kohtumist, mille käigus täpsustatakse ühistegevusi, vajadusel käivitatakse ühisprojekte ja koolitusi.

Kohtumistel, võrgustiku teemarühmades ja meililistis arutatakse läbi valdkonna kitsaskohad, koondatakse ühisettepanekud ja edastatakse need asjakohastele ametkondadele. Lisaks aruteludele kavandatakse kohtumistele koolitustegevusi ettekannete ja kogemuste vahetuse vormis.

Osaletakse erinevatel vabatahtliku tegevusega seonduvates töökomisjonides, kokkusaamistel jne.

Võrgustiku kohtumistele kaasatakse vajadusel erinevate valdkondade eksperte, avaliku sektori töötajaid, koostööpartnerite esindajaid jne.

Osalemine Euroopa vabatahtliku tegevuse keskuse töös (osalemine konverentsidel, koolitustel, ühiste materjalide väljatöötamisel, võimalikud ühisprojektid).

 

Valdkonna teavitustöö

 

Uudiskiri ilmub üle nädala esmaspäeviti. Telli leht endale uudiskiri otse meilile Vabatahtlike Värava esilehelt.

 

Iga nädal, neljapäeval ilmub Vabatahtlike Värava blogis uus vabatahtlikkuse teemaga seonduv lugu. Soovitame uudistada blogilugusid ja julgustame saatma oma lugude ideesid ja lugusid meie blogisse ning uudiskirja.

 

 

Valdkonna keskse infoportaali Vabatahtlike Värava haldamine ja uudiskirja väljaandmine.

 

Vabatahtliku tegevuse tutvustamine erinevatel sündmustel, koostöökohtumistel ja võimalike partnerite juures. Kui soovid meid ka enda juurde teemat tutvustama kutsuda, võta kindlasti aegsasti ühendust.

 

Vabatahtlike Värava osaline inglise ja vene keelde tõlkimine, uuendatud värava tutvustamine. Uuendused loodame valmis saada 2017. aasta sügiseks.

“Märka vabatahtlikku 2017” tunnustussündmus

Tunnustussündmusele kandidaatide esitamine avaneb 10. septembrist.

Tunnustuse annab üle EV president detsembri alguses.

Vaata tunnustussündmuse kohta lisa siit.