Vabatahtlike kaasajad koovad võrku!

Vabatahtlike kaasajad koovad võrku!


Projekti eesmärgiks on elujõuline ja jätkusuutlik Eesti Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik, mis suudab tõhusalt teostada valdkondlikku huvikaitset Eestis ja Euroopas, organiseerida ühistegevusi ja tõsta laiema avalikkuse teadlikkust vabatahtlikkusest.

Projekti on suunatud Eesti Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku arendustööle tagamaks võrgustiku elujõulisus vabatahtliku tegevuse edendamisel.  Projektil on kaks põhifookust:

1)      Ühtse võrgustikupõhise meeskonnatunde kasvatamine ühiskoolituste ja kohtumiste kaudu. Võrgustiku arendusprotsessis viiakse aktiivõppe metoodikaid kasutades läbi 3 kahepäevast koolituspäeva, kutsustakse ellu teemagrupid, mis liidavad ja aktiviseerivad võrgustiku liikmeid.  Protsessi käigus valmib ühistegevuse kokkulepe ning luuakse sidemed Euroopa vabatahtliku tegevuse võrgustikuga.

Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku kommunikatsiooniplaani väljatöötamine huvikaitse tõhusamaks teostamiseks ning vabatahtilku valdkonna tutvustamiseks laiemale avalikkusele. Kommunikatsiooniplaan sisaldab vabatahtliku tegevuse ühist teavitustööd televisoonis, raadios ja sotsiaalmeedias. Ühtlasi toimub ka paralleelselt kokkulepitud ühiseid teavituskampaaniaid ning läbirääkimisi meedia ettevõtete esindajatega.

Projekt kestab 01.09.2015 – 31.12.2016.

Projekti eelarve: 17281,60 eurot

Projektijuht: Eha Paas

Kommunikatsioonitegevused: Anu Viltrop

Projekti partnerid: Eesti Noorteühenduste Liit ja Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpandensis

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.