Tugivõrgustik vabatahtlikele

Tugivõrgustik vabatahtlikeleProjekti „Tugivõrgustik vabatahtlikele” eesmärgiks
 oli suurendada kohalike vabatahtlike keskuste tegutsemissuutlikust ja teisalt edendada vabatahtliku tegevuse valdkonna võrgustikutööd.
Projekti käigus (märts – november 2014) valmis:

– vabatahtliku tegevuse koolituskavad

Koolituskava pilotiseerimiseks viidi projektis läbi praktiline 4-päevane koolitus ja omavaheline kogemuste vahetus, mis aitas tõsta ning ühtlustada vabatahtlike kaasajate ja keskuste tegutsemissuutlikkuse taset ja kvaliteeti.

Koolituskava on kasutusse võetud Kodukandi Koolituskeskuse poolt ning koolitusi pakutakse aktiivselt kõigile huvilistele.

-Viidi läbi sotsiaalvaldkonna vabatahtliku tegevuse foorum. Foorum toimus 22. aprillil, ning täpsemalt saab foorumist ja seal kokkulepitust vaadata Foorumi lingi alt.  Oluliseks tulemuseks saab lugeda koostöö loomist sotsiaalministeeriumi ja töötukassaga kaasamaks senisest enam vabatahtlike sotsiaalvaldkonda.

 

– Loodi Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik ning toimusid kaks võrgustikukohtumist. Võrgustiku kuulub täna 29 ühendust. Võrgustik peab oluliseks vabatahtliku tegveuse propageerimist ning tunnustamist, nii, et vabatahtlikust tegevusest kujuneks Eesti ühiskonnas kõrgelt hinnatud ning loomulik ühisesse heaolusse panustamise viis.

Võrgustikutööd koordineerib Liikumine Kodukant, lisainfot leiab http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vorgustik

Projekt kaasas oma tegevustesse lisaks Liikumisele Kodukant 19 ühendust, kelle eesmärgiks on eelkõige edendada vabatahtlikku tegevust (sh. Maakondlikud vabatahtlike keskused).

Projekti tegevused viis Eesti Külaliikumine Kodukant ellu koostöös MTÜ-ga Vaba Tahe. Liikumise Kodukant vastutuseks oli üldine projekti juhtimine, vabatahtliku tegevuse võrgustikutöö ja foorumi elluviimine, partneri rolliks oli panustada koolitusprogrammi koostamisse ja elluviimisse.

 

Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

Projekti meeskond:

Eha Paas, projektijuht, eha@kodukant.ee, tel 5170214

Tuulike Mänd, koolitusjuht, projekti partneri Vaba Tahe esindaja , tuulike@vabatahe.ee, tel 5064729