Lühitutvustus

Lühitutvustus


Lisaks külaelu edendamisele on Kodukant 2013. aastast vedanud vabatahtliku tegevuse valdkonda. Teeme seda koos 2014. aastal loodud vabatahtliku tegevuse võrgustikuga, kuhyu kuuluvad erinevate eluvaldkondade vabatahtlikke kaasavad organisatsioonid. Võrgustiku sihtide ja liikmeskonnaga saad tutvuda Vabatahtlike Väravas.

Meie fookuses on kolm teemat: 

  • Vabatahtlikke kaasavate ühenduste nõustamine, juhendamine ja koolitamine. Vabatahtliku tegevuse läbi mõelnud ühendustele anname välja vabatahtliku sõbra märgist. Uuri lähemalt siit. 

  • Vabatahtliku tegevuse võrgustiku tegevuse eestvedamine. Võrustiku ühisprojektidega saad tutvuda projektide lingi alt.

  • Vabatahtlikku tegevust puudutava info ja teavitustegevuste (sh. infoportaali Vabatahtlike Värav arendamine ja haldamine) korraldamine. 

Valdkonna tegevuste eest vastutavad valdkonna juht Eha Paas eha@kodukant.ee  ja Vabatahtlike Värava toimetaja Anu Viltrop anu.viltrop@kodukant.ee.

Vabatahtliku valdkonna tegemisi toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.