Vabatahtlike kaasamismudeli testimine kogub hoogu !

Vabatahtlike kaasamismudeli testimine kogub hoogu

Liikumine Kodukant on   hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ raames  valmis saanud ettevalmistustegevustega ning kohe kohe avaneb vabatahtlikel võimalus osaleda mudeli testimisel.

Testimispiirkondadeks on Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Pärnumaa, Põlvamaa ja Võrumaa, kus hetkel käimas abivajajajate kaardistamine koostöös maakondlike koordinaatorite ja kohalike omavalitsuste ning kogukondadega.

Nimetatud maakondades toimuvad järgneva nädala jooksul kohalikele omavalitsustele ning teistele sotsiaalpartneritele suunatud seminarid, kus tutvustatakse vabatahtlike kaasamismudelit ning viiakse läbi vabatahtlike kaasamise ABC koolitus.

Seminarid toimuvad järgmiselt:

  1. septembril Rakveres
    24. septembril Kärdlas
    25. septembril Võrus
    26. septembril Pärnus
    27. septembril Keilas.

Hanke uudistega ning loodavate juhendmaterjalidega saab end kursis hoida Vabatahtlike Väravas, kus on selleks loodud temaatiline alamleht.

Lisainfot saab Eha Paas, eha@kodukant.ee ja Anu Viltrop Anu.Viltrop@kodukant.ee

Hanget rahastab Euroopa Sotsiaalfond projektist nr 2014-2020.2.02.001.01.15-0002