Tänukummardus julgetele ja hakkajatele: Kodukandi juhatuse liikme, Kuusiku ja Iira külavanema Ants Kuninga kõne

Presidendi algatusel koguneti 23. veebruari hommikul Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaalile, et teha tänukummardus julgetele ja hakkajatele, kes on kandnud ja kannavad Eestit südames. Kodukandi poolt pidas üritusel kõne Kodukandi juhatuse liige, Kuusiku ja Iira külavanem Ants Kuningas: avaldame selle ka siin!

Austatud president, lugupeetud külalised, head Eesti inimesed!

Homme on Eesti Vabariigi 101. sünnipäev. Vaba Eesti riigi tekkele lõid sada viiskümmend aastat tagasi tugeva aluse just ühistegevusse koondunud inimesed. Nende inimeste poolt loodud ja eestveetud laulu- ja mänguseltsid, põllumeeste, hariduse, kooli ja tuletõrjeseltsid ühendasid rahvast ja panid aluse rahvuslikule ärkamisele. Au sisse tõsteti ja hoiti isamaalised aated ja väärtused. Suur osa traditsioonidest, sh meid kõiki ühendav laulu – ja tantsupidu, on alguse saanud Eesti seltsitegevuse algaastatest. Koos tegemise rõõmust.

Täna avaldame tänu ja lugupidamist kommunismiohvritele ja represseeritutele, kes pidid oma aktiivse tegevuse eest maksma vabaduse või eluga. Täna oleme tunnistajaks, et Eesti vaimu ei suutnud murda täägid ega loomavagunid. Põhjust meenutada ja tänada ka kõiki, kelle õhin, tahe ja vabatahtlik pühendumine ühistegevusse on meile teed näidanud ja meie elu rikastanud. Tänada ka neid inimesi, kes on tänased külavanemad, kes hoiavad elus külaseltse ja priitahtlikke päästekomandosid ja kõiki, kõiki teisi, kes panustavad paremasse Eestisse.

Tahtes muuta maailma, tuleb alustada iseendast ja eelkõige oma kodukoha heaks ettevõtmistes kaasa lüüa. Just nii nagu tegid meie esivanemad. Eestimaa külades on veel aega ja hoolimist. Külades me tunneme üksteist, üksteise lapsi ja lapselapsi. Eesti külades on see miski, mida tunneme kogukonnatundena, mis toob ka noored tasapisi maale tagasi. Tunnustagem neid inimesi, kes jätkuvalt seisavad kogukonna eest.

Eesti Külaliikumine Kodukant poolt soovin kõigile avatud meelt ja toetavat südant. Järgime isamaalisi aateid ja väärtuseid, hoiame oma maad, oma kultuuri ja eesti keelt. Armastame oma vaba Eesti riiki nii nagu tegid meie esivanemad! Ja hoiame kokku, see on meie suurim jõud!