Piirkondlikud riigihangete teemalised infopäevad märtsis

  • Piirkondlikud riigihangete teemalised infopäevad –  5.03, 8.03 ja 15.03

 

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas” raames piirkondlikud infopäeva teemal “Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel”.

 

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, kes on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses ning peavad hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust (MTÜd, sihtasutused, kohalikud omavalitsused).

 

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja (ettevõtja) poolset vaadet.

 

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

 

Infopäevad toimuvad: