Oodatakse sooviavaldusi vabatahtliku sõbra märgi taotlemiseks

Eesti Külaliikumine Kodukant võtab kuni 25. aprillini ​ vastu vabaühenduste ning avaliku sektori asutuste sooviavaldusi vabatahtliku sõbra märgi taotlemiseks.

Märgise saamiseks tuleb organisatsioonil läbida vabatahtliku sõbra märgi arenguprogramm, mis sisaldab vabatahtlikke kaasava organisatsiooni senise kaasamistegevuse auditit, individuaalset nõustamist, vajadusel ka senise tegevuse ümberkorraldamist.

Tegevuse käigus pakub Kodukant märgi taotlejatele:

  • asjatundlikku kõrvalpilku olukorra analüüsimisel
  • soovitusi vabatahtliku tegevuse korralduse läbimõtlemiseks ja arendamiseks
  • tunnustust vabatahtlike kaasamise parandamise jõupingutustele
  • senisest suuremaid võimalusi organisatsiooni tutvustamisel vabatahtlikele

Varasemalt on vabatahtliku tegevuse sõbra märgise pälvinud väga erinevad ühendused alates külaseltsidest kuni politseini. Politsei PPA juhtivkorrakaitseametniku Rainer Rahasepa sõnul on vabatahtliku sõbra märgis neile väga oluline: „See on kui auväärt tempel Made In Estonia, millega kinnitatakse, et organisatsioonis väärtustatakse vabatahtlikke kõrgelt. Et meie vahvaid vabatahtlikke hinnatakse ja nedega arvestatakse. Vabatahtlike kaasamist ja koolitamist püütakse järjepanu üha ladusamaks arendada. Et oleks vabatahtlike kaasamisel mitmekesisemaid vorme. Sõbramärgis tähendab heas mõttes ka kohustusi, hoides meid pidevalt innovaatiliste lahenduste väljatöötamise lainel.“

„Äsja valminud vabatahtliku tegevuse uuring toob välja, et ühendustel on raskusi kohaneda muutustega vabatahtlikkuse maastikul ning kohandada oma tegevusi nii, et oleksid kaetud ühenduse vajadused ning vabatahtlike huvid.  Vabatahtliku sõbra märgise arenguprogrammis saab ühendus koos nõustajaga kõik murekohad põhjalikult läbi analüüsida,“ tõdeb Kodukandi vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas. 

Vabatahtliku sõbra märgi taotlemisest huvitatud vabaühendustel ja avaliku sektori asutustel palume saata vabas vormis sooviavaldus e-postile eha@kodukant.ee. Kirjas tuleb märkida organisatsiooni nimi, esindaja kontaktandmed, organisatsiooni olulisemad tegevusalad ja viide kodulehele. Märki võivad taotleda nii suured kui väikesed organisatsioonid!

TAUST: