Külavanemast kaitseliitlaseni: 30 vabatahtlikku jutustavad oma loo

Eesti Külaliikumine Kodukant ja vabatahtliku tegevuse võrgustik võtavad osa väärtuskampaaniast “Aga mina…” Alates tänasest kuni detsembri keskpaigani saab iga päev Vabatahtlike Värava Facebooki lehel ​tutvuda ühe vabatahtlikuga, kes selgitab, miks tema vabatahtlikuna tegutseb.  „Mina olen vabatahtlik, sest nii saan superkangelasena võidelda paremate ravivõimaluste eest haigetele lastele ning muuta ebaõiglast maailma natuke helgemaks paigaks,“ räägib oma loos Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi vabatahtlik värbamis- ja koolitusjuht Mari Aia.

„Tahame kõikidele Eesti inimestele näidata vabatahtliku tegevuse mitmekesisust. Tublisid vabatahtlikke on nii noorte kui vanade, meeste kui naiste seas. Vabatahtlikud tegutsevad kõikjal Eestis väga erinevates eluvaldkondades. Loodame kampaaniaga inspireerida inimesi meie ümber samuti vabatahtlikena panustama,“ selgitas Kodukandi vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas.

Paas rõhutas, et oluline on märgata kohti, kus vabatahtliku abi vajatakse. “Näiteks Kodukandi ja sotsiaalministeeriumi hiljutine erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuv pilootprojekt annab võimaluse igapäevaelus kaasinimesi aidata – teinekord ongi kõige olulisem see, et su kõrval on keegi, kes pakub lihtsalt seltsi või tuge, tuleb kaasa poodi või vallamajja, räägib ja kuulab. Et keegi ei tunneks, nagu oleks ta üksi või tähelepanuta jäetud – olgu see üksik memm kodutalus, kelle lähedased välisriiki kolinud või siis nägemispuudega noormees, kes igaks jalutuskäiguks nägijast saatjat vajab.”

Taust:

  • MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.
  • Lisaks külaelu edendamisele on Kodukant 2013. aastast vedanud vabatahtliku tegevuse valdkonda. Teeme seda koos 2014. aastal loodud vabatahtliku tegevuse võrgustikuga, kuhu kuulub hetkeseisuga 35 organisatsiooni. See on mitteformaalne võrgustik, mis koondab vabatahtlikke kaasavaid vabaühendusi ja avaliku sektori asutusi. Võrgustiku sihtide ja liikmeskonnaga saad tutvuda Vabatahtlike Väravas.
  • Vabatahtlike Värav https://vabatahtlikud.ee/ on vabatahtlikku valdkonda tutvustav ning vabatahtlike tegevuse võimalusi vahendav veebileht​
  • Vabatahtliku valdkonna tegemisi toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
  • Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.https://agamina.ee/kampaania/