Külavanemad asuvad suurfoorumil vajalikku seadusemuudatust arutama 

Eesti Külaliikumise Kodukant hinnangul tuleks muuta kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, mis praegu nõuab küla jaoks oluliste otsuste menetlemiseks 1% vallaelanike häältest. Selle ja teiste oluliste küsimuste arutamiseks kutsub Eesti Külaliikumine Kodukant 26. jaanuaril 2019 kokku külavanemate foorumi, kuhu oodatakse külavanemaid üle Eesti.

Ühtlasi kutsub Kodukant üles kõiki Riigikokku kandideerijaid oma programmides kajastama selgeid seisukohti ja konkreetseid lubadusi maaelu reaalseks arendamiseks.

„Kodukant on seisukohal, et kohaliku omavalitsuse seadust (KOKS) tuleb muuta. KOKS § 32 lg 1 sätestatu kohaselt tuleb nimelt selleks, et vald küla jaoks olulisi otsuseid menetleks, kokku saada vähemalt üks protsent vallaelanike häältest. Suuremates valdades, kus elanike arv ületab nt 13 000 inimese piiri, on küla huvide arvestamiseks vajalik kokku saada seega üle 130 hääleõigusliku vallaelaniku allkirjad, “ selgitas Kodukandi juhatuse liige, Kuusiku ja Iira külade külavanem Ants Kuningas. „ Külad on aga meil sageli väikesed ja seega ei pruugi väikekülade hääl suurvallas üldse tähelepanu saada.“

“Peamiseks põhjuseks, miks külavanemate teema taas võimendus, on haldusreform,” märkis Kuningas. ” Meil oli Eestis enne haldusreformi 1171 külavanemat. Külavanem on vahetult külaga seotud ja tunneb oma küla vajadusi reeglina kõige paremini. See on täna suuresti kasutamata tegelik ressurss, mida vallad enamasti ei arvesta. Seetõttu on kõik külavanematesse puutuv, sh külavanemate tegevusvõimaluste arendamine ja tagamine üks Kodukandi huvikaitse põhisuundi,” lisas ta.

„Kodukandi korraldatud hiljutisest küsitlusest selgus, et külavanemaid ei ole valdade arengut puudutavatesse otsustesse paljudel juhtudel kaasatud. Mõnes vallas puudub isegi külavanema valimise statuut, mis on takistuseks külavanema valimisel,” märkis ka Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk. “Eesti külade Maapäeval kinnitatud manifestis on aga selge vajadusena kirjas, et tagada tuleb kogukondade esinduste kaasamine elukeskkonda mõjutavate otsuste ettevalmistamisse ning parima lahenduse otsimisse. See tähendab, et külavanemad peavad saama  senisest veelgi  enam kaasa rääkida valla arengut puudutavates olulistes otsustes,” rõhutas Habakukk.