külavanem- kellele teda vaja on? Töötuba valdade ja linnade päevadel 16. märtsil

Eesti külaliikumine Kodukant viib läbi arutleva töötoa külavanemate teemal

Toimumisaeg: 16.03 kell 12.45- 15.00
Täpsem valdade ja linnade päevakava asub Siin
“ Külavanem- kellele teda vaja on? ”
Teemad:
1. Muutused aktiivsete külakogukondade haldusjaotuslikus paiknemises seoses haldusreformi käigus toimuvaga. Krista Habakukk, Liikumine Kodukant
2. Külavanemad- kas pealikud või pehmod. Keda inimesed vajavad. Ivi Proos, sotsioloog, Liikumine Kodukant Nõukoda ekspert
3. Kuidas initsiatiivika külavanemana “ellu” jääda ja osaleda kohalikus poliitikas. Kristjan Altroff, Käsmu külavanem
4. Külavanema ja omavalitsuse tulemuslik koostöö – kas külavanema statuut on selleks vajalik?

Informatsioon
Krista Habakukk