Külaliikumise küsitlus: postkontorite sulgemine vähendab postiteenuste kättesaadavust kodukohas

 

 

Eesti Külaliikumine Kodukant viis sel nädalal oma võrgustikus läbi küsitluse postkontorite võimaliku sulgemise teemal. Küsitlusele vastas 170 inimest küladest üle Eesti:  40,2% vastanuist peab kodukohas leppima postkontoriga, mis on kaugemal kui 10 kilomeetrit, 45,6% vastanuist saab käia postkontoris kuni 10 kilomeetri kaugusel.

Postiteenuseid  pidas oma kodukohas kättesaadavaks  68,1% vastajaist. “Valdava enamiku vastajate meelest tooks postkontorite sulgemine kaasa ennekõike postiteenuste kättesaadavuse vähenemise nende kodukohas – sel arvamusel oli 80,4% vastajaist,” vahendas Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. 

“Vastajad pakkusid postkontoritele ka alternatiive: postipunktid või postiteenustega seotud kauba müük kohalikes kauplustes, postipunkt raamatukogus, mitmed vastajad nägid alternatiivina ka pakiautomaate,” vahendas Habakukk. “Rõhutati ka kojukande olulisust,postiljoniga suhtlemist ja pakuti välja, et postiljon võiks ka kirju ning pakke kaasa võtta.  Üks vastaja pakkus ka välja, et külade vahel võiks käima panna postibussi – see sõidaks kindlal ajal nädalas läbi küla ja inimesed saavad selle abiga oma asjad aetud, peavad lihtsalt selle kindla kuupäevaga arvestama.”

Habakuke sõnul on kõige olulisem, et inimesed ei jääks muutuste tuules olulise teenuseta. “Postkontori või postipunkti asukohast olulisem on see, et vajalikud teenused oleks inimesele tema kodukohas kättesaadavad,” rõhutas ta.​