Külaliikumine Kodukant viis läbi küsitluse eriolukorra kohta

Eesti külaliikumine Kodukant viis ajavahemikus 25. mai kuni 8. juuni 2020 läbi veebiküsitluse eriolukorra mõju kohta külades ja alevikes. Vastused saadi üle Eesti 357 inimeselt, kellest 282 veetis kogu eriolukorra aja maal.  Küsiti nii avatud kui ka valikvastuste kaudu hinnanguid eriolukorra vahetute ja pikaajaliste mõjude kohta. Küsitluse kokkuvõtet saate lugeda siit: Eriolukorra küsitluse analüüs_Kodukant 2020

Kokkuvõtlikult võib küsitluse tulemuse kohta öelda, et eriolukorra ajal maal elanud inimesed tajuvad nii negatiivseid kui ka positiivseid mõjusid, mille piirangute aeg kaasa toob. Positiivsena nähakse maaelu senisest suuremat väärtustamist ning uuselanike arvu kasvu. Kuigi siiani on eriolukord maaelanike majanduslikku olukorda mõjutanud vähe, siis siiski peljatakse võimalikku majanduslangust ja töökohtade kadu sügisel.

Veebiküsitlus viidi läbi ühe tegevusena projektist „Õmblusteta maaühiskonna programm“, mida rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond ning vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.