Kogukondliku kriisivalmiduse infotund. Tegevused külakogukondadele.

Reede ja 13 on igati sobilik päev rääkida kriisidest ja nendeks valmisolekust.

13. oktoobril 2023  korraldas Külaliikumine Kodukant koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga infotunni, kus rääkisime Kodukandi ja Päästeameti koostööprogrammi edasistest tegevustest külakogukondadele.

  • Siseministeeriumi ja liikumise Kodukant koostöö kogukonnakeskse kriisijuhtimise valdkonnas – Martin Tulit, Siseministeerium
  • Kasulik näide – ennetustöö omavalitsuses – Karmen Paavel, Elva vallavalitsus
  • Tutvustasime kriisivalmiduse küsitluse kokkuvõtet – Anneli Kana, liikumine Kodukant projektijuht
  • Kutsusime üles kasutama Innovatsioonifondi võimalusi – Kerstin Rei, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
  • Jagame infot maakondlike info-ja koolituspäevade korraldamise ja rahastamise kohta – Tanel Talve, liikumine Kodukant; Anni Alev, Päästeamet

Infotundi saab järelvaadata  SIIT
Tutvumiseks: Kriisivalmiduse küsitluse kokkuvõte