Kogukondade EV100 taotlusvoorust saab toetust 73 projekti

PRESSITEADE

15.05.2018

 

Kogukondade EV100 taotlusvoorust saab toetust 73 projekti

 

Äsja lõppenud Kogukondade EV100 taotlusvooru raames jagus toetust 73 algatusele, tähistamaks meie riigi juubeliaastat.

Projektide toel valmivad või saavad lisaväärtust kümned külakeskused, tähistatakse kohalike kultuuritegelastega seotud paiku, antakse välja trükiseid jne.

Huvi taotlusvooru vastu oli suur kogu Eestis, kuid toetust jagus vaid seitsmendikule esitatud projektidest.  Taotlusvooru menetleja Inga Kalvist ütles, et pingereas tõusid ettepoole paremini läbimõeldud ja kogukonda rohkem kaasavad projektid.

„Meie küla- ja asumiseltsid oskavad kogukonna vajadusi hästi märgata ning oli palju väga häid projekte. Seepärast on väga tähtis usaldada kogukondadele senisest rohkem vahendeid kohaliku elu korraldamiseks,“ märkis Kodukandi liikumise juht Krista Habakukk.

Maakondade lõikes olid kõige edukamad taotlejad Harjumaal (12 toetatud projekti) ja Saaremaal (9 toetatud projekti). Kokku esitati 484 rahastustaotlust ja toetuse saajaid oli kõigis maakondades.

Kogukondade EV100 taotlusvoor sai teoks Vabaerakonna toel, kes otsustas erakonnale riigieelarvest jagamiseks määratud summa ulatuses korraldada avaliku konkursi. Taotlusvooru viib ellu Eesti Külaliikumine Kodukant ja projektide elluviimiseks on  kokku 265 000 eurot.

Lisainfo:

Krista Habakukk

Eesti Külaliikumine Kodukant

juhatuse liige

krista@kodukant.ee

tel 55533990