Kogukondade EV100 taotlusvooru otsused tulevad kaks nädalat hiljem.

Kogukondade EV100 taotlusvooru otsused tulevad kaks nädalat hiljem.

Kogukondade EV100 projektitaotluste suure hulga tõttu on Kodukant sunnitud lükkama rahastusotsuste teatavaks tegemise 1. mailt 15. maile. Kulude abikõlbulikkuse periood jääb toetuse saajatele samaks: 1. mai – 31. detsember.

 

Taotlusvooru esitati 484 taotlust, millest hindamisele läks 457  taotletavas summas ca 1,66 miljonit. Seda on ligi kolm korda rohkem, kui Kodukant oodata julges. Taotlusvooru otsuste edasilükkamise põhjuseks ongi väga suur koormus hindajatele. Hindamiskomisjon  on 7-liikmeline, sellesse kuuluvad Eha Paas – kogukonnaekspert ja vabatahtliku tegevuse arendaja, Agu Laius – Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Piret Leskova – Eesti Leader Liit, Aveli Ainsalu – Siseministeerium, Kristine Hindriks, Maaeluministeerium, Jaan Urvet – rahvakultuuri asjatundja ja Ruhnu vallavanem, Margus Kasterpalu – EV100 juhtrühma liige. Igat projekti loeb ja hindab kolm inimest. Kodukant kaasab lisaks täiendava hindaja, et töö sujuks kiiremini.

Kogukondade EV100 taotlusvooru eelarve on 265 000 eurot. Tegemist on riigieelarveliste vahenditega, mille on avalikule konkursile suunanud Eesti Vabaerakond.

 

Krista Habakukk

Eesti Külaliikumine Kodukant
Tel: 555 33 990