Pressiteade. Kodukant annab vallajuhtidele nõu külade potentsiaali rakendamiseks

LINNADE VALDADE  PÄEVAD  2018

Neljapäev 15.03. 2018

Omavalitsuste parimad praktikad sotsiaalse taristu rajamisel

Saal DUETTO  (50 kohta)                                                                

  1. 00  – 15.00

Kõnejuht: Kurmet Müürsepp, Antsla vallavalitsus ja Ott Kasuri, Harku vallavolikogu

12.20-12.40    Külavanema statuudi juhendmaterjal, koostöömudel  ja selle rakendamine

                        omavalitsustes , Krista Habakukk ja Ivika Nõgel , Eesti Külaliikumine Kodukant,

Pressiteade

Kodukant annab vallajuhtidele nõu külade potentsiaali rakendamiseks

Täna tutvustab Eesti Külaliikumine Kodukant Eesti linnade ja valdade päevadel uut külavanema statuuti, kogukondade koostöömudelit ja selle rakendamise võimalusi omavalitsustes.

Kodukant tellis mullu külavanemate, omavalitsuste ja kogukondade seas läbi viidud uuringu, milles otsiti vastust küsimustele, millisena nähakse külavanema rolli ja vastutust ning kuidas on korraldatud omavalitsuste koostöö külavanematega.

Kui 56 protsenti omavalitsustegelastest leidis, et külade esindajad on kaasatud omavalitsuse töösse (näiteks komisjonidesse), siis külade esindajatest arvas samamoodi vaid 19 protsenti. Külaseltside esindajatest jagas seda seisukohta 33 protsenti.

Kuna ka haldusreform on tõstatanud teravamalt külade ja valdade koostöö teema, valmis Kodukandil  äsja külavanemate statuudi juhendmaterjal, mis on edasiarendus 2008. aasta esmaversioonist.

„Vaatamata rahvaarvu vähenemisele maal ei ole külade aktiivsus tegelikult sugugi vähenenud,“ ütles Kodukandi projektijuht Ivika Nõgel. „Maale on asunud või tagasi tulnud sadu noori sädeinimesi, kes enamasti sulanduvad kogukonda ja innustavad ka vanu olijaid midagi uut looma ja oma kodupaika väärtustama. Tegusad külad on tugeva valla tunnuseks. Probleem on aga selles, et kogukondade kaasamisel ei toimi hierarhilised mudelid, vaid pigem võrgustikutöö, milleks on omavalitsustel vähe kogemusi.“

Märtsikuus on neljas Eestimaa nurgas koolitused omavalitsuste töötajatele ja volikogude liikmetele. Koolitusprogrammi läbimise tulemusena saavad uutes omavalitsustes töötavad inimesed kaasata külavanemaid ja külaseltse palju tõhusamalt  omavalitsuse arengusse. Lisaks annab koolitus võimaluse tutvuda parimate praktikatega ning arutada erinevate lahenduste üle oma kolleegidega naaberomavalitsustest.

„Kodukant seisab  täna tugevalt külakogukondade huvide eest. Meie juures toimetab külavanemate juhtrühm, kuhu kuuluvad külavanemad omavad  professionaalset juhtimise ja  juriidilise õigusloome kogemust.  Külavanemate üle- eestiline võrgustik on hea võimalus  oma huve ühiselt esindada ning sealt saadud toetusega tagada, et kogukondade hääl jõuab  suures omavalitsuses ametnike ja volikogudeni,“ ütles Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk.

Lähem info:

Ivika Nõgel                                                                                       Krista Habakukk

Eesti külaliikumise Kodukant projektijuht                           Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige

Tel  51159104                                                                                   Tel  55533990

partnerlus@partnerlus.ee                                                         krista@kodukant.ee