Kodukant Läänemaa suunas tegevuspiirkonna ettevõtluse ja elukeskkonna arendamiseks 0,6 miljonit eurot

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu ja Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson rääkisid ajalehele “Lääne Elu” rahast: Kodukant Läänemaa LEADER meetmetesse sai projektitoetuse taotlusi esitada aprillis ja mais. Avatud oli kaks meedet, millest ettevõtlusmeetmesse laekus 27 projektitaotlust ja elukeskkonna meetmesse 22 taotlust. Kokku tehti PRIAle ettepanek ettevõtlusmeetmes rahastada 9 projekti, kogusummas 306 898 eurot. Loe lähemalt ajalehest “Lääne Elu”