Kodukant alustab eakate ja erivajadustega inimeste vabatahtlike abistajate koolitamist

Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös sotsiaalministeeriumiga alustab erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvas pilootprojektis vabatahtlike koolitustega​. Vabatahtlikud hakkavad abivajajatele tuge pakkuma  kuues maakonnas: Lääne-Virumaal, Harjumaal, Hiiumaal, Põlvamaal, Pärnumaal ja Võrumaal. Huvist projektis kaasa lüüa on teada andnud umbes sadakond vabatahtlikku.

Vabatahtlike koolitused maakondades algavad juba sel nädalal: 20.-21. oktoobril toimub koolitus Lääne-Virumaal Jänedal, 27.-28. oktoobril Võrus, 3.-4. novembril Hiiumaal Kuristes, 10.-11. novembril toimub koolitus Pärnus, 17.-18. novembril Harjumaal Kurtnas. „Pärast koolitust asuvad vabatahtlikud tegevustesse kaasatud kohalikes omavalitsustes toetust vajavate inimeste juures tegutsema. Selleks, et vabatahtlikud ära ei väsiks, on neile planeeritud mitmesuguseid arengupäevi ning klubilisi tegevusi, lisaks kaetakse nende tegevusega tekkivad transpordikulud,“ selgitas Kodukandi vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Kuigi peatselt algavad koolitused, võib oma soovist vabatahtlikuna tegutseda piirkondlikele koordinaatoritele teada anda ka edaspidi. Vabatahtlikuks sobib Paasi sõnul igaüks, kes tahab panustada oma kogukonna heaollu ja on valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks panustama.  Kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab veebilehelt Vabatahtlike Värav. “Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Võimaldame vabatahtlikel olla tuge vajavale inimestele seltsiliseks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes. Aidatav tunneb rõõmu sellestki kui temaga koos vesteldakse, jalutatakse, saadetakse poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.” selgitas Paas.

Taust:

  • Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid augustis kaheaastase lepingu, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja kogu Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Üks olulisi eesmärke on kohalike omavalitsuste suurem valmisolek ja oskused kaasata vabatatlike eakate ja erivajadustega inimeste abistamisse.  Vabatahtlike kaasamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
  • MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.
  • SHARE andmetel on Eestis vabatahtliku tegevusega seotud vaid 4% 55+ vanuses vastanutest. Samas kinnitasid vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015)  tulemused, et  45% 50-74-aastastest inimestest on valmis rohkem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panustamisvõimalusi ühiskonnas ja sotsiaalset kaasatust, on seega eriti tähtis edendada vanemaealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.
  • Täiendav info projekti kohta: https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/