Haldusreformi infokiri võimendab külade häält!

Haldusreformi infokiri võimendab külade häält!


Rahandusministeerium on koostanud Haldureformi infokirja, kus arutatakse Haldusreformi hetkeseisu ja oluliste teemade üle. Kodukandil on seal oma lehekülg, nr 12! Krista Habakukk on välja toonud Kodukandi poolt üle Eesti ligi 25 Haldusreformi arutelu põhiküsimused ja tagasiside. Külade hääl kostab haldusreformis! Head lugemist ja jagamist!

http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2016/11/haldusreformi-infokiri-sygis-2016.pdf