Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogu 7. oktoober Raplas

Päevakava:

10.30-11.00 saabumine ja tervituskohv;
11.00-13.00 üldkogu;
13.00-13.30 lõuna;
13.30-14.30 kodukandi nõukoda – arutelu aluseks on maakondade kokkuvõtted;

14.30-15.00 muu info

 

Päevakord:

  1. Maapäeva Manifest ja selle elluviimine;
  2. haldusreformiga kaasnevad muutused – kogukonna arengu konsulendi roll uutes omavalitsustes, kohalikele omavalitsustele üle antavate riiklike programmide rakendamise mõju jm.
  3. kodukandi võrgustiku hetkeseis, liikmeskonna avamine.
  4. külavanemate projekt ning külavanemate teemakoja juhtrühma moodustamine.
  5. kodukandi nõukoja roll ja ülesanded ning liikmelisus.
  6. koolituskeskuse osalemine rahvusvahelistes projektides ning koostöö ANDRASEGA (saadikud);
  7. muud teemad, 11.11. Kodukandi 20. aastapäeva korraldusküsimused.

 

Seekord ootame maakonnast osalema kuni kolme inimest, kelle hulgas on liikmesorganisatsioonide esindusõigust omavad isikud. Sõidukulu kompenseerime maakonna põhiselt, tasudes ühe sõiduvahendi kulud.

Osalemine palume kinnitada hiljemalt 05. oktoobriks lingil:

https://beta.doodle.com/poll/xyfzdzkfpwmnv3pm,

 

pannes osaleja nimele lisaks ka maakond.