Eesti Külaliikumine ja Eesti LEADER Liit esindavad ühiselt kogukondi 28.04 Jänedal

Tule räägi kaasa maaelu arendamise tuleviku teemal!

28. aprill 2017.a toimub Jänedal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemaline avalik arutelu.Maaeluministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskuse koostöös, 28. aprillil Jänedal toimuv arutelu on suunatud laiemale avalikkusele. Üritusel räägitakse ÜPP minevikust ja tulevikust, arutletakse põllumajanduse ja maaelu erinevate aspektide üle ning antakse sektori esindusorganisatsioonidele võimalus tutvustada oma esialgset nägemust ÜPP tulevikust. ÜPP 2020+ osas esitavad oma seisukohad ja nägemused mitmed maaelu edendamisega tegelevad organisatsioonid. Eesti Leader Liit ja Külaliikumine Kodukant esitavad omapoolsed põhiseisukohad kohaliku algatuse organisatsioonide poolt ühiselt.

Info ja registreerimine maainfo.ee lehel: 

Olete oodatud Jänedale!

Oma seisukohti ÜPP tuleviku teemal on võimalik esitada ka kirjalikult Euroopa Komisjoni poolt algatatud mõjuuuringu küsimustiku kaudu, vaata infot meie kodulehelt.

Lisainfo: