Arutelud külavanema statuudi juhendmaterjali täiendamiseks

Head külavanemad ja kogukonna eestvedajad,

Külavanemate projekti ekspertgrupil koosseisus Kristjan Altroff, Ahti Bleive, Ants Kuningas, Ivika Nõgel ja Krista Habakukk on valminud esimene tööversioon külavanema statuudi juhendmaterjalist, millele palume teie tagasisidet kommentaare ja konkreetseid muudatusettepanekuid.

Pakume teile kahte erinevat viisi juhendmaterjali valmimisse oma panus anda. Esiteks saate kirjutada oma ettepanekud, kommentaarid või küsimused kaasasolevasse dokumenti. Saate valida nii wordi versiooni kui ka Google Drive´i. https://docs.google.com/document/d/1QUfV1VBkjh-yI5GhKrtUbxwcXsm1_A-jxni7B_0PiwM/edit

Teiseks saate soovi korral osaleda tööseminaril, kus arutame läbi kõige rohkem tagasisidet saanud peatükid. Rõhutan, et seminaril osalemise eelduseks on eelnev mõttetöö dokumendiga. Keskendume seal ainult eriarvamusi tekitanud aspektidele.

Valida saate kahe tööseminari aja ja koha vahel:

–  kolmapäeval 14. veebruaril kell 18.00 Taevaskoja Külakeskuses Põlvamaal  või

–  laupäeval 17. veebruaril kell 11.30 Rapla Keskraamatukogus (Lasteaia 5). 

 

Registreerumine tee  siin.   Seminari toimumise eelduseks on vähemalt 5 osaleja registreerumine.

Täname ette teie panuse eest!

Ivika Nõgel

Liikumise Kodukant projektijuht

5115914