Aasta Küla 2017 konkurss sai avastardi Toompea lossis!

15 Eesti tegusamat küla kogunes Toompea lossi – algas Aasta Küla 2017 konkurss

Aasta Küla – märkamis- ja märkimisväärselt ühtehoidvat, avatud ja ettevõtlikku maakogukonda valitakse tänavu juba seitsmendat korda – alates 2005, üle aasta.

Nii väärika avalöögi nagu tänavu, saab konkurss esimest korda – Aasta Küla 2017 algas Toompea lossist: kolmapäeval, 19. aprillil võõrustasid konkursil osalevate külade esindajaid Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Kodukandi toetusrühma juht Riigikogus Tanel Talve.

Külaliikumine Kodukant, Aasta Küla konkursi ellukutsuja ja korraldaja, soovib senisest enam motiveerida sellel osalevaid külasid koostööle – nii omavahelisele kui ka koostööle meedia ja riigiga. Tänavusel konkursil osaleb nii neid külasid, kes tähistanud 500 sünnipäeva kui ka 25 aastat tagasi loodu; on väikesi ca poolesaja elanikuga kogukondi kui ka pea pooletuhandelise rahvaarvuga paiku. On nii mereäärseid kui metsakülasid, nii neid, mis asuvad suurte linnade külje all kui ka neid, kellest lähim bussipeatuski jääb kümnekonna kilomeetri kaugusele. Edukas ja jätkusuutlik küla on avatud, kohanemis- ja õppimisvõimeline kogukond, sõltumata vormist – asukohast, elanikearvust, vanusest. Eriti praegusel haldus- ja välispoliitiliselt keerukal ajal on just koostöö see, mis aitab muutunud oludega kohaneda ning jätkusuutlikult edasi toimetada.

Aasta 2017 kõige tunnustustväärivama Eesti küla valib välja seitsmeliikmeline komisjon, mida traditsiooniliselt juhib Riigikogu esimees ja kuhu kuuluvad Maaeluministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Maainfokeskuse, Maalehe ning eelmise Aasta Küla – Saaremaa Leedri – esindaja. Mais, juunis, juulis külastatakse kõiki külasid ja kogukond saab võimaluse ennast tutvustada.

Oma lemmiku 15 küla hulgast saab valida ka rahvas: traditsiooniliselt teeb Kodukant ses osas koostööd Terevisiooniga, kus Aasta Küla kandidaate tutvustakse.

Traditsiooniline on Aasta Küla koostöö Lipuvabriku, Eesti Pagari ja Maalehega.

Aasta Küla 2017 kuulutab Riigikogu esimees Eiki Nestor välja 4. augustil kell 19 Eesti Külade XII Maapäeval Vana-Võidus.

Konkursil osalevate küladega saab põhjalikumalt tutvuda Kodukandi kodulehel https://kodukant.ee/aasta-kula/aasta-kula-2017/

Informatsioon
Krista Habakukk
Liikumine Kodukant
Tel 555 33 990