Täiskasvanuhariduse infopäev “Targad külad”

Täiskasvanuhariduse infopäev “Targad külad”

Sündmuse aeg10 mai, 2017 09:00:00
Sündmuse asukoht Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ehitajate tee, Uuemõisa, Eesti - Vaata kaardilt
Sündmuse korraldajaHaapslau Kutsehariduskeskus, Kodukant Läänemaa
Sündmuse kirjeldus

Kolmapäeval, 10. mail toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses täiskasvanuhariduse infopäev “Targad külad”,
kuhu on oodatud Läänemaa külavanemad ja külade eestkõnelejad, külaseltside eestvedajad ja aktiivsed külaelanikud.

Ajakava:
9.00 Tervituskohv
9.15 Päeva sissejuhatus
9.20 Kogemuslood “Kuidas kutsekoolis omandatud oskused on aidanud kaasa
kogukonnateenuste arendamisele piirkonnas”

Imbi Aaslav-Kaasik, HKHK mööblirestaureerimise ja sadulsepa eriala vilistlane, FIE Mööblikliinik mööbli restaureerimine, töötoad Jõgisoo Seltsimajas;
Sirje Pool, HKHK maaturismi ettevõtluse eriala vilistlane, Tagametsa Laagrikeskuse haldaja ja arendaja;
Tiina Juhani, Marianne Hatto ja Signe Traks, HKHK tekstiilitöö eriala vilistlased, käsitöö koolitused ja näitused Riisiperes.

11.00 HKHK tasemeõppe erialad täiskasvanud õppijatele – Aile Nõupuu, HKHK arendusdirektor
11.20 HKHK täienduskoolitused sügisperioodil – Ingrit Kera, HKHK koolitusjuht
11.40 Info projektitaotlusvõimaluste kohta – Ene Sarapuu, MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht
12.00 Lõunasöök
12.45 Ringkäik töökodades ja koolimajas (45 min)

Info: Aile Nõupuu, e-post: aile.noupuu@hkhk.edu.ee, telefon: 5283 224

Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames ning on osalejatele tasuta