Saaremaal saab õppida armastuskirja kirjutamise kunsti

Saaremaal saab õppida armastuskirja kirjutamise kunsti

Sündmuse aeg22 oktoober, 2018 18:00:00
Sündmuse asukoht
Sündmuse korraldajaSaaremaa Kodukant
Sündmuse kirjeldus

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimuvate nutikoolituste kõrvale mahub ka üks hoopis omapärane õpe – Saaremaal Anseküla seltsimajas toimuv armastuskirja kirjutamise koolitus. Lisainfot koolituse kohta saab vaadata siit: https://www.andras.ee/et/ma-sulle-kirjutan

Saaremaa Kodukandi algatusel ja luuletaja, kunstniku ja ajakirjaniku Ene Kallase abiga õpitakse käsitsi isiklikku kirja kirjutama. “Armastuskiri võib olla pühendatud elule, söbrale, kallimale, loodusele, ka iseendale. Arvutiajastul oleme unustanud käega kirjutamise oskuse, koolitusel taastame tahte kirjutada sule ja tindiga kenale paberile kõige kallimale kõige salajaseimad tundeid. Kiri asetatakse ümbrikusse ja saadetakse postiga adressaadile,” tutvustas Saaremaa Kodukandi koordinaator Reet Viira. “Lisaks loeme huvitavat I maalilmasõja aegset armastuskirja, mille adressaat elas Saaremaal,” kergitas Viira toimuvalt saladuskatet.

Taust:

​Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on traditsiooniline üle-eestiline täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav üritus. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.
​Täiskasvanud õppija nädalat koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas. Tugivõrgustiku osaks on ka MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant täiskasvanuhariduse saadikud maakondades. TÕNi tegevusi toetab täiskasvanuhariduse teavituskampaania „Jätka õpinguid koos teiste täiskasvanutega!“ . Õppimisalast lisainfot leiab www.jällekooli.ee veebilehelt.
​MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.
Teate edastas:

Eesti Külaliikumine Kodukant​

Lisainfo koolituse kohta:

Reet Viira, Kodukant Saaremaa koordinaator

Tel: +372 5517 502

E-mail: saarekodukant@gmail.com