Pärnumaa Kodukandi tunnustusüritus

Pärnumaa Kodukandi tunnustusüritus

Sündmuse aeg23 november, 2018 00:00:00
Sündmuse asukoht
Sündmuse korraldajaPärnumaa Kodukant
Sündmuse kirjeldus

Pärnumaa Kodukant tunnustab tublimaid 23. novembril Jõesuu Külamajas. Sel aastal jagatakse tunnustusi neljas kategoorias: sädeinimene, aasta küla, tegus maapere ja tegus Pärnumaa noor. Aasta küla aunimetus omistatakse Pärnumaa Kodukandi poolt külale/ külade piirkonnale, kes on saavutanud häid tulemusi oma külaelu terviklikul arendamisel. Aasta sädeinimese (füüsiline isik) aunimetus omistatakse Pärnumaa Kodukandi poolt isikule, kes oma kohapealse tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Tegusa Pärnumaa noore (füüsiline isik) aunimetus omistatakse Pärnumaa kodukandi poolt 14-22 aastasele noorele, kes oma tegevusega on eeskujuks teistele noortele. Tegus maapere (füüsilised isikud) aunimetus omistatakse Pärnumaa kodukandi poolt kooselavale perele (nt. ema ja poeg, õde/vend jne.), kes on kaasa aidanud kogukonna positiivsele arengule.