Õppimisüritus Lääne-Virumaal Kogukonna areng läbi elukestva õppe

Õppimisüritus Lääne-Virumaal Kogukonna areng läbi elukestva õppe

Sündmuse aeg14 juuni, 2017 19:00:00
Sündmuse asukoht
Sündmuse korraldajaMTÜ Virumaa Lootus
Sündmuse kirjeldus

Võimestada ja toetada külade eestvedajaid ja kogukonnaliidreid laiendamaks võrgustikku koostööks õpitegevuse jätkajateni info viimisel ja eluklestva õppe ideede kogukondadeni viimisel.