Maal elamise päeva piirkondlik infopäev kohalikele omavalitsustele

Maal elamise päeva piirkondlik infopäev kohalikele omavalitsustele

Sündmuse aeg30 aprill, 2019 11:00:00
Sündmuse asukoht Kõmsi, Lääne maakond, Eesti - Vaata kaardilt
Sündmuse korraldaja Eesti Külaliikumine Kodukant ja partnerid
Sündmuse kirjeldus

Teisipäeval, 30. aprillil 2019 toimub algatuse “MAAL ELAMISE PÄEV” teine piirkondlik teabekoosolek-infopäev

Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös oma partneritega korraldab 28. septembril esmakordselt “Maal elamise päeva”, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega. Esialgne info algatuse kohta ka maaeluvõrgustiku veebilehel .

Kokku toimub kolm piirkondlikku teabekoosolek-infopäeva, et tutvustada algatust kohalikele omavalitsustele, kes plaanivad sündmusest osa võtta. Infopäevadel toimuvad arutelud, kuidas seda päeva oma vallas korraldada.

Infopäevad toimuvad:

  • Esmaspäeval, 22. aprillil Viljandis kell 11-14. Infopäevale registreerimine SIIT 
  • Teisipäeval, 30. aprillil Kõmsi rahvamajas Pärnu maakonnas Lääneranna vallas kell 11-14. Registreerimine SIIT
  • Reedel, 3. mai Jänedal Lääne-Virumaal kell 11-14 (infopäevast tehakse ka ülekanne, mida on võimalik otseülekandena vaadata ja ka järelvaadata). Infopäevale registreerimine SIIT

LISAINFO:

Sündmust korraldavad Eesti Külaliikumise Kodukant eestvedamisel ja kohalike omavalistuste kaasalöömisel: Leader Liit, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond, Maale Elama liikumine, Maaelu Edendamise Sihtasutus. Algatusega on juba liitunud hulk omavalitsusi üle Eesti ja nimekiri täieneb pidevalt.

Sündmuse eesmärgid:

  • anda ühiskonnale vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja toimetatakse;
  • näidata, et maal saab elatist teenida mitmel viisil ega pea tegutsema vaid põllumajanduslikes valdkondades;
  • teadvustada, et maal tegustsemine on emotsionaalselt nauditav ja majanduslikult tulemuslik.
  • Kaugem eesmärk: Pikemas perspektiivis soovime koos muuta positiivsemaks maapiirkondade demograafilisi trende – vähem lahkujaid ja rohkem (tagasi)tulijaid.