Kogukonnaseminar Hiiumaal

Kogukonnaseminar Hiiumaal

Sündmuse aeg25 oktoober, 2018 11:30:00
Sündmuse asukoht
Sündmuse korraldajaTäiskasvanud õppija nädala (TÕN)) toimkond ja Kodukant Hiiumaa
Sündmuse kirjeldus

Hea vallakodanik, külaelanik, hiidlane !

Kutsume Sind kogukonna ühisseminarile ,
mis toimub Hiiumaa valla aastapäeva ja TÕNi raames
neljapäeval, 25. oktoobril Lauka rahvamajas. Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames ning on osalejatele tasuta.

Kogunemine ja tervituskohv alates 11.30st.

Aja – ja päevakava::

12.00 Terv itused Hiiumaa vallavanemalt,, Kodu kant Hiiumaa juhatuse esimehelt ja TÕN – i toimkonnalt
12.10 Kogukonna toel õppima..
Jane Üksik,, ühenduse Kodukand Eesti täiskasvanu hariduse saadik Hiiumaal..
12.40 Eesti Külaliikumise väljakutsed külade vajaduste eeskõnelejana riiklikul j a maakondlikul tasandil..
Krista Habakukk,, Eesti Külaliikum ine Kodukant juhatuse esimees..

Kl.. 13.10 Turgutav lõunapaus

13.40 Koostöö küla ja omavalitsuse vahel tagab maaelu jätkusuutlikkuse..
Ants Kuningas.. Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige
15.40 Turvalisusest maapiirkonnas Hiium aa valla arengukava kontekstis..
Hiiumaa valla esindaja
16.10 Arutelu päevateemadel, vabas vormis

Eelregistreerimine aadressil https://goo.gl/fzQ7g5 või telefonil 5691 2640, Heli Üksik