Kandideeri Arukate külade arenguprogrammi!

Kandideeri Arukate külade arenguprogrammi!

Sündmuse aeg5 mai, 2020 00:00:00
Sündmuse asukoht
Sündmuse korraldajaKontaktisik: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusselts kristiina@tas.ee Mob. 53409873
Sündmuse kirjeldus

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mis võib olla arukas küla?

 • Arukas küla on kogukond, kes on teadlik kohalikest arenguväljakutsetest ja -potentsiaalist ning otsib ja rakendab nutikaid, jätkusuutlikke lahendusi oma küla arendamisel.
 • Küla arengustrateegia rakendamiseks ning sotsiaal-majanduslike väljakutsetega toimetulemiseks kasutab kaasavaid meetodeid ning teeb koostööd teiste külade ja kogukondadega nii maapiirkonnas kui ka linnalistes piirkondades. 
 • Propageerib innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi.
 • Kasutab oskuslikult erinevate riiklike fondide kui ka erasektori rahalist tuge.
 • Teeb rahvusvahelist koostööd.

Rohkem materjali leiate https://maainfo.ee/index.php?page=3824

Millised on hindamiskriteeriumid külade valimiseks arenguprogrammi?

 1. Küla valmisolek ja motivatsioon arenguprogrammis osaleda – selge arusaam, miks soovitakse osaleda selles arenguprogrammis;
 2. Inimressursi olemasolu – külal, kogukonnal on olemas aktiivne juhtgrupp, töögrupid, vabatahtlikud, oskusressursid, kaasav juhtimiskultuur jms;
 3. Vajaliku infrastruktuuri olemasolu – internetiühenduse olemasolu, vajalikud kogukonnahooned ja muu infrastruktuur, et planeeritavaid tegevusi ellu viia;
 4. Lisaväärtus kogukonnale, külale – selgelt on välja toodud lisaväärtus, mida arenguprogrammis osalemine kogukonnale, külale annab;
 5. Integreeritud lähenemine – sidusus erinevate valdkondadega ja sihtgruppidega;
 6. Innovatsioonipotentsiaal – planeeritavate tegevuste innovaatilisus (nt uued meetodid, tehnoloogiad, sotsiaalne või digitaalne innovatsioon jms) ja erinevate sektorite partnerlus;
 7. Koostöö – koostöö teiste kogukondadega nii maa- kui linnapiirkonnas;
 8. Valmisolek oma teadmisi jagada – soov ja valmisolek oma kogemusi jagada ja õppida teiste kogemustest. Inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 9. Ideede ülekantavus – idee lahendab mingit olulist väljakutset, millele ka teised külad, kogukonnad püüavad lahendust leida. Lahendus on ülekantav teise piirkonda, riiki.

Millist tuge välja valitud küladele pakutakse?

 • Rahvusvahelist eksperttuge aruka küla strateegia väljatöötamiseks ja juurutamiseks – kokku on planeeritud ca 20 tööpäeva eksperttuge strateegia ettevalmistamiseks ja 20 tööpäeva eksperttuge strateegia rakendamiseks;
 • Külastada külasid erinevates Euroopa piirkondades, et saada inspiratsiooni – planeeritud on 2 esindaja kulude katmine vähemalt 3 õppereisil;
 • Osaleda koos teiste programmis osalejatega Aruka Küla Akadeemia üritustel, et vahetada kogemusi ja suurendada oma küla suutlikkust – 2 esindaja kulude katmine Akadeemia üritustel;
 • Muuta oma küla nähtavaks Euroopas ning kuuluda üle-euroopalisse arukate külade võrgustikku – kõik külad saavad oma isikliku lehekülje projekti online platvormil “Smart Rural 21”, kus nad saavad oma tegevusi ja üritusi tutvustada. Projekt hoolitseb kõigi osalevate külade, kogukondade tutvustamise eest.
 • Otsest rahalist tuge küladele, kogukondadele projekti raames ei pakuta.

Protsess ja tähtajad:

 1. aprill 2020toimub arenguprogrammi ja konkurssi tutvustav seminar Zoomis – osalema on oodatud kõik huvitatud kogukonnad! Seminar on eesti keeles ja liituda saab  https://zoom.us/j/4644974945

 1. mai 2020on programmi kandideerimise tähtaeg!

Avalduse programmis osalemiseks saab täita  https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application

29.05.2020 – valib rahvusvaheline ekspertgupp välja 12 küla programmis osalema.

Juuni-juuli 2020 – algab rahvusvaheline arenguprogramm.

Kasulikud lingid: 

Kontaktid:

Eesti ekspert projektis

Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusselts

kristiina@tas.ee

Mob. 53409873

Rahvusvahelise projekti koordinaator

Edina Ocsko (Project Coordinator, E40)

edina.ocsko@e40.eu

https://www.e40.eu

Kommunikatsioonijuht

Ed Thorpe (Communications Manager, E40)

ed.thorpe@e40.eu