Piloothanke kokkuvõte

2018. aasta augustist kuni 2020. aasta juunini viis Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi hanget “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine”. Hanketegevusi viidi läbi kuues maakonnas: Harjumaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Põlvamaal ja Võrumaal. Hanke tegevused olid jaotatud kaheks osaks: Põhja-Eesti piirkond (projektijuht Anu Viltrop) ja Lõuna-Eesti piirkond (projektijuht oli Eha Paas).

Hanget rahastati Euroopa Sotsiaalfond projektist nr 2014-2020.2.02.001.01.15-0002.

Siin saab tutvuda pilootprojekti “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine” lõppraportiga.

Raporti lisa nr 13 – projekti eksperdi Karin Kiisi kokkuvõte kliendipäevikutest, tagasisideküsitlustest ja koordinaatoritega tehtud intervjuude analüüsist. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Raporti lisa nr 14 – projekti eksperdi Mari Rulli redisain-seminari kokkuvõte. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Raporti nr 15 – projekti eksperdi Tiina Tambaumi läbi viidud fookusgrupi intervjuud piloootprojektis osalenud sotsiaalpartneritega. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.