Juhend alustavale vabatahtlikule

Pilootprojekti raames töötati vabatahtlike koolituse jaoks välja juhendmaterjal, mis on leitav siit: vabatahtliku-sisseelamise-toetamiseks_juhend. Materjalis käsitletakse teemasid, mis on vabatahtliku tööga alustavale inimesele kõige olulisemad:
1) isiklikud eesmärgid vabatahtlikus tegevuses;
2) vabatahtliku tegevuse alustamine ja piiride seadmine;
3) valikud olukorras, kus vabatahtlik ise aidata ei saa.